Suurbritannias vaidlus domeeniregistri ja laimava internetikogukonna liikme vahel

 

Nominet_dot_UK_Domains_VoltSuurbritannia tippdomeeni .uk haldaja Nominet pöördus kohtu poole saamaks kaitset pikka aega organisatsiooni laimanud That Internet Ldt vastu, kirjutab tehnoloogiauudiste portaal The Registrer.

Nominet on käivitanud laimiva sisu tõttu ametliku kohtumenetluse Inglismaa ja Walesi Kõrgemas Kohtus Graeme Wingate’i ja tema ettevõte That Internet Ldt vastu, kes on samas Nomineti lepinguline edasimüüja ehk registripidaja. Nominet taotleb kohtult kaitset Nomineti kui organisatsiooni ning selle juhi pr Lesley Cowley laimamise vastu ja nõuab Wingate poolt internetis avaldatud materjalide eemaldamist.

Ühendkuningriigis on käimas domeenireform, millega lubatakse domeenide registreerimist ka teisel tasemel, ehk otse .uk all. Varem oli võimalik uk-lõpulisi nimesid registreerida ainult kolmandal tasemel, näiteks bbc.co.uk. Teisele tasemele loodav tsoon on kavandatud kõrgendatud turvalisuse tasemega kui .co.uk ja org.uk, sealhulgas vaikimisi DNSSEC spetsifikatsioonide reform on pälvinud domeenidega kaubitsejate vastuseisu, kelle eestkõneleja Grame Wingate on. Lisaks on Wingate kandideerinud 2009. aastal Nomineti nõukogu liikmeks, kuid ei osutunud tol hetkel valituks.

Nomineti nõukogu sõnas kohtusse pöördumist adresseerides, et on igati seaduslik ja aktsepteeritav Nomineti tegevuste vastu protesti avaldada, kuid lehtedel avoid.co.uk ja that.co.uk Wingate poolt avaldatud informatsioonis on palju väära ja laimavat nii Nomineti, kui ka selle juhi pr. Cowley suunas. “Nõukogu on üksmeelel, et organisatsiooni töötajate laimamine ja tagakuisamine ei ole vastuvõetav ja Nominet võtab tarvitusele piisavaid meetmeid toetamaks oma töötajaid ja kaitsmaks oma reputatsiooni.”

Wingate süüdistab üles seatud veebilehtedel avoid.co.uk ja that.co.uk avaldatud tekstides ja videotes Nominetti ebakompetentsuses ja nõab pr. Cowley tagasiastumist. Wingate on muuhulgas kirjutanud protestikirju ka Ühendkuningriigi parlamendisaadikutele. Vastavalt avoid.co.uk ütlustele, on Nominet alates novembrist ka püüdnud avoid.co.uk saite maha võtta vähemalt kahel erineval korral.  Nüüdseks on avoid.co.uk kolinud ümber Hiina veebimajutusele, püüdes vältida lehe mahavõtmise katseid.

Lisaks raporteeriti eelmise aasta augustis ’The Register’ ajakirjale, et töökohtu juhtumi puhul kerkis esile tõendeid “siseinformaatorilt”, endiselt Nomineti poliitiliselt juhilt Emily Taylor’ilt, kes ütles, et Nominet on oletavalt salasepitsuses Ühendkuningriigi valitsusega, et luua reformiprotsessi, mis annaks domeeni spekulantidele oluliselt vähem sõnaõigust oma ettevõtte üle. Hiljem tuli välja, et Nominet ja Ühendkuningriigi riigiteenistujad suhtlesid selle protsessi ajal privaatsete e-mailide teel, silmanähtavalt just sellepärast, et vältida Informatsiooni vabaduse seaduse nõudeid.

Ühendkuningriigis kujunenud olukord omab sarnaseid jooni Eesti domeenireformile, kus samuti olid põimunud domeenide vahendajate huvid ja reformi vastu meelt avaldasid internetiaktivstid MTÜ Eesti Interneti Kogukonnast, kes ründasid laimavate süüdistustega Eesti Interneti SA töötajaid ja asutuse juhte Marek-Andres Kautsi ning Jaak Lippmaad.

Ühendkuningriigis Nomineti ümber valitseva olukorra algus ulatub tagasi 2008. aastasse, mil domeenidega kaubitsejad üritasid Nomineti nõukogut oma kontrolli alla saada ja valitsus sekkus. Ka seejuures toimusid rünnakud pr Lesley Cowey suunas, kes The Registrer väljaande andmetel kõrge stressi tõttu haiguspuhkusele läks.

BattleIT jätkab Suurbritannia domeenireformi ja selle ümber toimuva kajastamist.

 

DNSSEC  (Domain Name System Security Extensions) – On IETF’i (Internet Engineering Task Force) spetsifikatsioonide kogum, mis on mõeldud DNS’i poolt saadava teatud info kindlamaks muutmiseks.

Domeeni spekulant – Isik, kes loob või ostab domeene, et neid hiljem siis suurema tulu saamise nimel maha müüa.