Skype Eesti ja IT Akadeemia koostööleppe allakirjutamine

Täna kirjutasid Skype Eesti ja Eesti Infotehnoloogia SA Tallinnas alla sponsorlepingule, millega võimaldab Skype IT Akadeemia turundustegevuses kasutada oma kaubamärki ning toetab järgmise kolme aasta jooksul IT Akadeemia programmi. Allakirjutamistseremoonial osales haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo.

25. aprillil kirjutasid Skype Eesti juhatuse liige Tiit Paananen ja Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liige Erki Urva Tallinnas alla koostöölepingule IT Akadeemia programmi toetamiseks Skype’i poolt. Skype toetab IT Akadeemia programmi 100 tuhande euroga aastas järgmise kolme aasta jooksul ning lubab IT Akadeemia turundustegevuses kasutada ka Skype’i kui toetaja brändi.

Haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo rõhutas allakirjutamisel vajadust panustada jätkuvalt IKT valdkonna kõrghariduse edasiarendamisele. „Mul on hea meel, et IT Akadeemia programm on saanud endale Skype’i näol väärika partneri – koos erasektoriga pole ka IKT valdkonna lõpetajate arvu kahekordistamine võimatu.“

Skype Technologies OÜ juhatuse liige Tiit Paananen märkis allakirjutamistseremoonial: „Skype on väga huvitatud haritud IT spetsialistidest ja me loodame, et toetus Eesti IT Akadeemia programmile aitab kaasa sektori tööjõuvajaduse rahuldamisele ning ka Eesti IKT kõrghariduse rahvusvahelisele turustamisele“.

Vabariigi Valitsus  on ellukutsunud IT Akadeemia programmi, et leevendada suurt tööjõu puudust IT sektoris. Valitsus eraldas käesolevaks aastaks programmi elluviimiseks 1,5 miljonit eurot.