Rõivas: E-tervise süsteemide kasutamine on märgatavalt kasvanud

Taavi Rõivas valitsuse pessikonverentsil  FOTO: Priit Simson
Taavi Rõivas valitsuse pessikonverentsil FOTO: Priit Simson

Sotsiaalminister Taavi Rõivase sõnul lihtsustab senisest aktiivsem e-tervise süsteemide kasutamine arstide infovahetust ning paranevad patsientide võimalused oma tervise eest hoolitsemisel.E-tervise SA statistika näitab, et alates 2010. aasta algusest on tervise infosüsteemi dokumente edastatud ja neid vaadatud üha kasvavas tempos ning see kasv kiireneb üha. Näiteks kasvas digiloo päringute arv 2010. aasta keskpaigast tänaseks pea üheksa korda. Päringute arv jätkab kasvamist koos edastatavate dokumentide arvu kasvuga – augusti lõpuks oli käesoleval aastal edastatud 2,3 miljonit dokumenti, mis on 25% enam kui 2012. aasta sama aja jooksul (vt joonis pressiteate lõpus).

„Tervise infosüsteem on loodud arstidevahelise infovahetuse parandamiseks ja kiirendamiseks,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas. „Samuti võimaldab infosüsteem koondada patsiendi tervisest tervikpildi, mis aitab oluliselt kaasa ravi kvaliteedi tõstmisele. Põhjalikust andmekogust on ka arstidel raviotsuste tegemisel reaalselt kasu,“ ütles sotsiaalminister Taavi Rõivas. „Sagedasem terviseandmete pärimine digiloost motiveerib omakorda sinna senisest aktiivsemalt andmeid lisama,“ tõdes minister.

Ka patsientide aktiivsus oma terviseandmete vaatamisel on sel aastal märgatavalt tõusnud. Kui 2012. aasta detsembris oli vaatamisi 62 575, siis vaid kolme kuuga tõusis vaatamiste arv enam kui 20 000 võrra. Aktiivselt kasutatakse ka digiretsepti. 2012. aastal kirjutati 96% retseptidest välja digitaalselt, mis on hea näide sellest, et Eesti elanikud on uued e-tervise võimalused ka omaks võtnud.

Sotsiaalministri hinnangul on e-tervise süsteemide kasutamise sagenemise peamisteks teguriteks suurenenud kasutusmugavus erinevatele kasutajatele – näiteks lihtsustab perearstide käsutusse antud digitempli lahendus neil dokumentide edastamist kesksüsteemi ning tulemuseks on andmete edastamise hüppeline kasv. Samuti uuendati patsientidele mõeldud patsiendiportaali. Kasutuse suurenemine on kindlasti toimunud ka tänu üldisele teadlikkuse tõusule ning heale koostööle Eesti Haiglate Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Haigekassa ja teiste partneritega.

E-tervise süsteemi edasine arendamine keskendub kasutajasõbralikkuse täiendamisele, rakenduste kiiruse suurendamisele, erinevate infosüsteemide liidestamisele ning kasutajatele pakutava lisaväärtuse suurendamisele näiteks läbi statistika ja otsustustoe lahenduste.