RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit

Valitsuse poolt 2011. aasta riigi IT-valdkonna keskseks hankijaks nimetatud registrite ja infosüsteemide keskus (RIK) viis suvel läbi kaks riigihanget, millega liisitakse riigiasutustele kokku enam kui 2200 uut arvutit kogusummas ligi miljon eurot.

Arvutid liisitakse rahandusministeeriumile, põllumajandusministeeriumile, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile, Riigikantseleile ning justiitsministeeriumile ja tema valitsemisala riigiasutustele eeldatavas kogusummas 960 000 eurot.

Justiitsminister Kristen Michali arvates tuleks raha kokkuhoidmiseks ning oskusteabe paremaks kasutamiseks kesksete hangetega kindlasti jätkata.

„Kesksete hangete korraldamine aitab koondada oskusteavet ning hoida kokku arvestatava hulga raha, kuna suuremas koguses hankimine muudab tükihinna odavamaks. Seekordses arvutihankes ulatus see kokkuhoid veerandini makstavast tasust. Avaliku sektori asutustel on hoolimata sellest, kas eelarves on parajasti rohkem või vähem võimalusi, alati ülesanne maksumaksja rahasse säästlikult suhtuda. IT valdkonnas RIKi poolt keskselt korraldatud hanked on lootusi igati õigustamas ja hoiavad kulutusi kokku,“ märkis Michal

Registrite ja infosüsteemide keskuse direktori Mehis Sihvarti sõnul on positiivne, et riigiasutused korraldasid hanked ühe keskse hankija kaudu ning vähendasid seeläbi oluliselt oma kulutusi.

„Kesksete hangete läbi, mille kogused olid tavapärasest hankest kaks korda suuremad, hoiti arvutite liisimisel kohati kokku kuni 24 protsenti kuus makstavast tasust,“ lisas Sihvart.

Rahandusministeeriumi halduspoliitika asekantsleri Marek Helmi sõnul õnnestus RIKi korraldatud esimene keskne hange väga hästi. „See peaks 2012. aastal julgustama juba rohkemaid ministeeriume ja nende allasutusi RIKi kesksete hangetega liituma,“ avaldas Helm lootust.

Kaheksa aastat suuremahulisi hankeid korraldanud RIK, kellest on saamas kompetentsikeskus, on juba alustanud järgmisel aastal keskselt korraldatavate riigihangete ettevalmistamisega ning hetkel täpsustatakse järgmiste aastate hangete ulatust.

Lisaks süle- ja lauaarvutite soetamisele on plaanis hakata keskselt hankima ka tüüptarkvara, servereid ning printereid.

RIK on justiitsministeeriumi haldusala asutus, mille eesmärgiks on luua integreeritud e-teenuseid pakkuv innovaatiline keskkond riigihaldus-, õigus- ja kriminaalpoliitika tõhusamaks toimimiseks. RIK haldab ja arendab mitmeid riigile ja kodanikule olulisi registreid ja infosüsteeme, mille hulgas on näiteks E-äriregister, E-notar ja E-kinnistusraamat ja mitmed õigusalased infosüsteemid.

RIK on Eesti suurim IT-le orienteeritud riigiasutus, kus töötab enam kui 160 erialaprofessionaali.

2 thoughts on “RIK hankis riigiasutustele enam kui 2200 uut arvutit”

  1. “RIK on Eesti suurim IT-le orienteeritud riigiasutus, kus töötab enam kui 160 erialaprofessionaali.”
    Kust see lause tuli? Oli pressikas sees või ise mõtlesite välja? Vaidleks vastu sellele väitele..

Kommenteerimine on suletud.