Riik plaanib luua hariduse IKT arenduskeskuse

safer-internet-day-closer

Haridus- ja Teadusministeerium kavandab ühendada Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse, Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu ühtseks organisatsiooniks ning kuulutab välja avaliku konkursi ühendasutuse juhatuse esimehe ametikohale.

Ühendatav asutus toetab kaasaegsete tehnoloogiate rakendamist koolis ning edendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alast haridust. Asutuse ülesandeks on tagada ka akadeemilise andmesidevõrgu toimimine ja areng ning hallata IT Kolledžit. Oluline on ka koostöö ettevõtjate ja haridusasutuste vahel.

Infokirjaoskus peab lülituma koolis omandatavate baasoskuste hulka, mis tähendab, et valdkonda tuleb vaadata ja viia edasi tervikuna. Riik vajab hariduspoliitika kujundamisel ja kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisel hariduses tugevat strateegilist partnerit ning tulevikku vaatavat kompetentsikeskust.

„Ühinemine tähendab selgade kokku panemist. Praktilist vastust vajavad küsimused, kuidas anname õpilastele ja õpetajatele funktsionaalsed tööriistad ning oskused infomaailmas toimetulemiseks,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm.

Praegu tegeleb Tiigrihüppe Sihtasutus kaasaegsete tehnoloogiate rakendamisega hariduses, viies ellu mitmesuguseid uuenduslikke projekte ja programme üldhariduse valdkonnas. Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus edendab eeskätt IT alast haridust kõrg- ja kutsehariduse tasemetel, samuti haldab ja arendab IT Kolledžit. Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu peamised ülesanded on akadeemilise andmesidevõrgu haldamine ja arendamine, samuti sihtgruppidele vajalike andmeside- ja sisuteenuste osutamine.

Haridus- ja Teadusministeerium otsib sihtasutusena tegutsema hakkavale kompetentsi- ja arenduskeskusele avaliku konkursi kaudu juhatuse esimeest.

eng_avaleht_0