Riik arendab X-tee uut versiooni 2,3 miljoni euroga

Majandus- ja taristuminister Kristen Michal allkirjastas X-tee versioonile 6 ülemineku ettevalmistamise investeeringute kava mahus 2,34 miljonit eurot.

Investeeringute eesmärk on tagada infosüsteemidele turvaline internetipõhine andmevahetus ja luua eeldused, et vähendada dokumentide digitembeldamist ja digitaalset allkirjastamist ning tõsta X-tee andmevahetuse turvalisust infosüsteemides.

Investeeringute kavast rahastatavate projektide valim baseerub Riigi Infosüsteemi Ameti kaardistusel ja asutuste valmisolekul X-tee uuele versioonile üle minna. Kogu investeeringutest katab 1,91 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fond, 0,43 miljonit eurot kaetakse riigieelarvest ja toetuse saajate omafinantseeringuna.

X-tee 6 toob endaga kaasa mitmeid võimalusi ja muudatusi.

Üks peamine võimalus on uuteks piiriülesteks teenusteks ja digitaalse suhtluse paranemine. Soome on X-tee kuuenda versiooni kasutusele võtnud ja selle tulemusena tekib võimalus automatiseerida näiteks Soome ja Eesti maksuameti koostööd. Uus versioon kasutab sõnumite autentsuse tõendamiseks eIDASes nimetatud e-templit, mis tähendab, et sõnumile lisatud kinnitus on kogu Euroopa Liidus mõistetav.

Koos uuele versioonile üleminekuga toimub ka X-tee liikmelisuse korrastamine, mille tulemusel seotakse sõnumid neid edastavate organisatsioonidega, mitte ainult infosüsteemidega. Selle tulemusena täpsustub selgemalt, kes saatis sõnumeid ja kelle nimel.

Kui X-tee võeti algselt kasutusele vaid avaliku sektori kasutuseks, siis praeguseks on tekkinud mitmeid kasutusjuhte, kus X-teed kasutatakse era- ja avaliku sektori suhtluseks, näiteks panganduses vahetatakse riigi infosüsteemidega andmeid. Uues versioonis on ka võimalik erineva sektori liikmeid selgelt eristada, mis on vajalik eelkõige kuna kehtivad erinevad tehnilised nõuded.

Eelmise X-tee ülesehitus pärineb aastast 2001, mistõttu versioon 6 hõlmab laiemalt tarkvara kaasajastamist.

893