Arutelude ja algatuste koosloomekeskkond www.rahvaalgatus.ee on kasutamiseks ja testimiseks avatud!

Tõstata probleem või tee ettepanek, aruta teistega, koosta ühiselt pöördumine, kogu sellele vähemalt 1000 digiallkirja ja saada paari klikiga Riigikogule.

Toetusallkirja saab anda vähemalt 16-aastane Eesti alaline elanik. Pöördumise Riigikogule saatmiseks on vaja vähemalt 1000 tallkirja. Riigikogule saab kollektiivseid pöördumisi esitada 2014. aasta kevadest. Seni on esitatud 14 pöördumist, neist viite parlament praegu arutab ja kaks on saanud seaduseks.

Kellele on rahvaalgatus.ee mõeldud?
– ühiskonnaasjadest huvitatud kodanikele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks – huvikaitse- ja katusorganisatsioonidele arutelude loomiseks ja ettepanekute esitamiseks – huvitatud kodanikele aruteludes osalemiseks ja pöördumiste ühisloomes koostamiseks – pöördumiste toetajatele digiallkirja andmiseks

Kes saavad rahvaalgatus.ee-st veel kasu?
Riigikogu saadikud ja teised poliitikud, et olla kursis, milliseid arutelusid kodanikud tõstatavad – ministeeriumide esindajad, et olla kursis valdkondlike ettepanekutega – ajakirjanikud, et noppida üles avalikku tähelepanu pälvivad arutelud ja pöördumised, jälgida pöördumiste saatust

Juhendvideo selgitab rahvaalgatus.ee kasutusloogika ühe minutiga lahti.

httpv://www.youtube.com/watch?v=za230fHP6pg

maxresdefault