RIAs asus tööle Tšiili infoturbe ekspert

Alates sellest nädalast töötab Riigi Infosüsteemi Ametis Tšiili Siseasjade ja Sisejulgeoleku Ministeeriumi infoturbe osakonna juhataja Pablo A. Ramírez Ovalle. Kahekuulise projekti eesmärk on Eesti spetsialistide teadmiste jagamine ja Tšiili kogemustest õppimine.

RIA peadirektor Jaan Priisalu hinnangul on Ladina-Ameerika infotehnoloogiliseltväga kiiresti arenenud piirkond. “Meie jaoks on suur au, et Tšiili valitsus valis Eesti üheks paigaks, mille kogemustest küberturbe vallas õppida. Eriti soovin tänada Tšiili suursaadik Eduardo Tapia Riepel‘it selle idee algatamise ja Välisministeeriumi kogu korraldustöö eest.“

Pablo Ramírez Ovalle sõnul on küberründed sarnaselt ülejäänud maailmaga igapäevased ka Tšiilis. „Hetkel on meil probleem, et Ladina-Ameerika infrastruktuuri kasutatakse rünnakute korraldamiseks ja vahendamiseks. Me peame otsustama,millistest vastumeetmetest alustada ja kuhu suunata enda ressursid. Eestil on kogemus küberrünnete tõrjumisel, siit loodan õppida paindlikkust, saada kogemusi erinevate intsidentidega toimetulekuks ja jagada infot meie töömeetodite kohta.“

RIA küberturbe asedirektor Toomas Vaksa sõnul on Eestile oluline teha küberjulgeoleku alast koostööd ka riikidega, mis asuvad meist geograafiliselt kaugel. “Küberrünnete tegemiseks pole erilist vahet, kas ründaja ja ründevahendid asuvad naaberriigis või teisel kontinendil. Ründe mõju saabub ikkagi sekundite jooksul. Koostöö Tšiiliga, kogemuste ja info vahetus annab meile paremad võimalused mõista Ladina-Ameerika regiooni arenguid.

Tšiili  teenuste ja info portaal (riigiportaal eesti.ee sarnane portaal):
http://www.chileatiende.cl/

Üldine lisainfo Tšiili kohta:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ci.html