RIA peadirektor: küberturvalisus on osa laiapõhjalisest riigikaitsest

Taimar PeterkopRiigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektori Taimar Peterkopi hinnangul on arukas käsitleda küberturvalisust osana laiapõhjalisest riigikaitsest.

RIA peadirektori sõnul eskaleeruvad tänapäevased konfliktid nii paljudel tasanditel, et nendeks valmisolekut tuleks vaadelda kui vajadust kaitsta ühiskonda kui tervikut.

“Me näeme konflikte, kus pole üheselt määratletav, kes ründab, millega ründab, millal rünnak algas või lõppes ja keda täpselt rünnatakse. Selge on ainult see, et riigid ja ühiskonnad on surve all,” lausus Peterkop.

Tema sõnul on selliste rünnakute äratundmiseks ja neile vastamiseks vaja tugevat koostööd inimeste, riikide ja organisatsioonide vahel, kasvatada tehnilist suutlikkust, olla teadlik infosüsteemide sõltuvustest ning olla valmis viivitamatult reageerima.

“Potentsiaalsed ründajad on targad ja nende käsutuses on meetodid ja ressursid, mida saame tasakaalustada ainult teadlikkuse ja aruka koostööga. Vajame partnereid ja sõpru, see on meie kõige suurem heidutus,” ütles RIA peadirektor.

Peterkop kõneles täna Varssavis toimuval Euroopa välispoliitika tuleviku arutelul “Ohtlik naabruskond”, analüüsides hübriidsõdu Euroopa kaitseplaneerimise tuleviku vaatepunktist.

5 thoughts on “RIA peadirektor: küberturvalisus on osa laiapõhjalisest riigikaitsest”

Kommenteerimine on suletud.