President Ilves: EU ja USA kodanikud väärivad tervishoius e-hüpet

President Toomas Hendrik Ilves, keda Euroopa Komisjon kutsus avakõnelejana Bostonisse, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide e-tervise tippüritusele “2012 Transatlantic Health IT/eHealth Cooperation Assembly”, otsis oma esinemises vastust küsimusele: milline võiks olla EL-USA koostöö kaasaegses ja paljuski infotehnoloogiale põhinevas meditsiinikorralduses.
Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barroso ettepanekul poolteist aastat Euroopa Liidu e-tervise töörühma juhtinud president Ilves pidas oluliseks keskendumist kodanikule – patsiendile kui kliendile.

“Me anname talle ligipääsu tema terviseandmetele, õpetame teda seda infot kasutama ja motiveerime võtma vastutust enda tervise eest,” ütles Eesti riigipea.

Ta tõi näite pangandusest: kümme aastat tagasi käisid Eesti inimesed pangakontoris, kus teller tegi nende eest tehingud, kuid nüüd on enamus meist ise telleri rollis.

“Miks ei võiks kodanik ka tervise valdkonnas teha samasugust e-hüpet? Oma terviseandmete valdajad ja kasutajad peaksid olema ennekõike kodanikud, mitte arstid või valitsused,” mõtiskles president Ilves. “Tervisekorraldus on ala, kus me oleme infotehnoloogia kasutamisega kaasaegsetest võimalustest ligi 10 aastat maas, kuigi ainuüksi demograafilised arengud mõlemal pool Atlandi ookeani peaksid meid julgustama olema innovaatilised.”

Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid on aastaid teinud koostööd e-tervise edendamisel, vastastikuse mõistmise memorandum selles vallas sõlmiti detsembris 2010.

Eesti riigipea meenutas, et Euroopa Liidus ja Ameerika Ühendriikides on kodanikel piisav usalduskultuur riigi ja riiklike institutsioonide vastu, mistõttu on siin ka lihtsam rajada riike katvaid ja ületavaid IT-le toetuvaid tervishoiuteenuseid: “Me ei suuda alati võistelda Aasia tootjatega tehnoloogia valdkonnas, küll aga täisteenuse pakkumises, kus lisaks seadmetele on juures linkimise võimalus erinevate tervishoiu andmekogudega.”

Tehnilised lahendused selleks on olemas, kinnitas president Ilves, kelle sõnul on lisaks valitsuste tegutsemisele oluline inimeste harimine.

“Me räägime fundamentaalsest mõtteviisi muutusest. Peaksime alustama väikeste sammudega,” ütles ta.

President Ilvese hinnangul on esinemine kõrgetasemelistel tulevikuteemalistel konverentsidel, kus arutatakse valdavalt julgeoleku, e-riigi, küberturvalisuse, Atlandi-üleste suhete, Euroopa tuleviku teemadel, suurepärane võimalus rääkida Eesti lugu ning esindada Eesti huve. See on Eesti nähtavamaks ja tugevamaks muutmise poliitika, rõhutas Eesti riigipea.