Politsei võtab Pärnus luubi alla autoroolis mobiiltelefoniga rääkijad

Teisipäeval, 24. aprillil plaanib Pärnu politseijaoskond suuremat tähelepanu pöörata sõidukiroolis mobiiltelefonidega rääkijatele.

Pärnu politseijaoskonna juht Mehis Mets tuletab meelde, et ilma käsi vabaks jätva seadmeta mobiiltelefoniga autoroolis rääkimine on karistatav ja politsei on pidevalt sõidukijuhtide tähelepanu sellele pööranud ning seni on piirdutud enamjaolt ka hoiatamisega. Metsa sõnul on olukord liikluspildis ikkagi murettekitav, kuna statistika on näidanud, et pea 5% autojuhtidest räägib roolis mobiiltelefoniga, seades sellega ohtu iseenda ja teised liiklejad.

Mets soovitab kõigil sõidukijuhtidel hankida endale vastav seade, sest trahv võib kujuneda hoopis suuremaks.

Politseijaoskonna juhi sõnul on selliste rikkujate tabamine Pärnus teravdatud tähelepanu all küll teisipäeval, kuid kindlasti vaadeldakse mobiiliga lobisejaid ka igapäevase liiklusjärelevalve käigus.

Tulenevalt liiklusseadusest on juhil keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasutada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, ka sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes. Tegemist on liiklusseaduse § 242 järgi kvalifitseeritava teoga, s.o mootorsõiduki- või trammijuhi poolt liiklusnõuete muu rikkumine, mille eest on võimalik karistada rahatrahviga kuni 50 trahviühikut ehk kuni 200 euro suuruse trahviga.