Parts: IT peab aitama Eesti majandust edasi

240659_01

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts rõhutas eile toimunud Infoühiskonna Nõukogu kohtumisel, et info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) peab ennekõike aitama kaasa Eesti majanduse kiiremale arengule.

„Riigi huvi on IKT sektori arengut toetada selliselt, et meie ettevõtted muutuksid konkurentsivõimelisemaks ning kõrgtehnoloogilised välisettevõtted oleksid huvitatud Eestisse tulekust,“ ütles Parts.

Nõukogu vaagis kohtumise käigus IKT sektori võimalusi järgmise seitsme aasta perspektiivis ning pidas vajalikuks panustada senisest enam IKT abil arendus- ja innovatsioonitegevustele kõikides eluvaldkondades. Esile tõsteti näiteks koostamisel olev innovatsiooni ja ettevõtluse strateegia 2020, mis näeb Eesti ettevõtluse arengus ühe olulise komponendina just IKT võimalusi. „Ettevõtlusmeetmed ja innovatsioonitegevus peaksid käima käsikäes ning see on ka meie peamine fookus uue perioodi toetuste väljatöötamisel,“ lisas Parts.

Nõukogu oli üksmeelel ka infoühiskonna järgmise seitsme aasta katuseesmärkides, milleks on IKT abil tõsta Eesti ettevõtete tootlikust, tööhõivet, panustada säästvasse arengusse ning parandad inimeste elukvaliteeti läbi tehnoloogiliste võimaluste.

Nõukogu tunnustas IKT Demokeskuse senist tööd Eesti e-lahenduste tutvustamisel ja koostöö korraldamisel ning pidas vajalikuks keskuse tegevuse jätkumist ja selle edasiarendamist.

Infoühiskonna Nõukogu koosneb avaliku- ja erasektori ning teadusringkondade esindajatest ja on ellu kutsutud eesmärgiga nõustada valitsust infoühiskonda puudutavates küsimustes.