Algas konkurss “Pärnu linna digipööre”

2038043_origPärnu Linnavalitsus kuulutas munitsipaalüldhariduskoolidele välja digiprojektide konkursi “Pärnu linna digipööre”. Projekt kestab alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta veebruarini.
Konkursi eesmärk on nutiseadmete igapäevane tark ning süsteemne integreerimine õppeprotsessi, õpilaste ja õpetajate digipädevuse ning digitaalse kirjaoskuse arengu toetamine ja koostöö arendamine Pärnu linna üldhariduskoolide ning erinevate partnerite vahel.

Projektis osalemiseks tuleb koolidel moodustada 6-liikmeline projektimeeskond, mille koosseisus on aineõpetajad, haridustehnoloog või IT- juht ja juhtkonna liige, esitada projekt täpse tegevuste kavaga, kaasata projekti tegevustesse ja seatud eesmärkide saavutamisse vähemalt 75% personalist, tegema koostööd teiste linna üldhariduskoolidega, looma ja avaldama digitaalseid õppematerjale, jagama kogemusi ning koolid peavad korraldama kahe kooli koostööna ühe koolituspäeva teistele projektikonkursil osalevatele koolidele.

Pärnu Linnavalitsus tunnustab projekti edukalt lõpule viinud ja tegevused ellu rakendanud koole tänukirja ja 10 tahvelarvutiga.

Projektid tuleb esitada hiljemalt 05. juunil 2015. Projekti avakoolitus toimub 10. juunil 2015 Tallinnas HITSA nutiklassis.

Ettepaneku konkursi väljakuulutamiseks tegi Pärnu Vanalinna Põhikool, kes osales edukalt kooliuuendusprogrammis Samsungi Digipööre. Pärnu digipöörde koostööpartneriks on Tartu Ülikooli sotsiaal- ja haridusteaduskonna haridustehnoloogia keskus, mis toetab projekti koolituse ja muutusi käsitleva uuringuga.

6 thoughts on “Algas konkurss “Pärnu linna digipööre””

Kommenteerimine on suletud.