EMT alustab tänasest „Pangakaart mobiiltelefonis“ avalikku pilootprojekti

pilt3

EMT alustab tänasest koostöös Eesti juhtivate pankadega Danske Bank, Nordea Pank, SEB Pank, Swedbank ning Tallinna Kaubamaja Grupiga (Tallinna Kaubamaja, Selver) avalikku pilootprojekti, mille eesmärgiks on testida NFC (Near Field Communication) teenuse „Pangakaart mobiiltelefonis“ prototüüplahendust.

httpv://www.youtube.com/watch?v=4v4FBDo2xmg

Pilootprojekti käigus testitakse lahendust, kus klient saab oma mobiilset pangakaarti kasutada nagu tavalist pangakaarti. Kaardi makseterminali sisestamise asemel tuleb vaid terminali telefoniga kergelt puudutada ning kostuva kinnitusheli järel ongi makse sooritatud. Lahendus võimaldab määrata, milliste summade osas küsib süsteem PIN-koodi ja milliste osas piisab vaid telefoniga terminali puudutamisest.

Piloodi testgruppi on kaasatud 150 inimest (peamiselt piloodis osalevate partnerite esindajad), kes testivad uut makselahendust Kaubamaja Ilumaailmas ja Toidumaailmas, Järve ja Pirita Selveris ning valitud kohvikutes.

NFC piloodiga ei valmistata ette kommertsteenust, vaid see on piiratud ajal ja piiratud arvu testklientidega toimuv uue makseviisi kontseptsiooni ja tehnoloogia testimine. NFC pilootprojekti põhieesmärgiks on testida pilootprojektile eelnenud rakendusuuringu käigus omandatud teadmisi ja koostatud protsessimudeleid, testida turvalise mobiilse rahakoti prototüüpi ja selle kasutusmugavust SIM-kaardil olevate pangakaartidega reaalses maksekeskkonnas ning lisaks NFC tehnoloogia kasutusvõimalusi kaupmeeste kassapõhistes kaardimaksesüsteemides. Seda kõike lõppeesmärgiga luua tulevikus oma klientidele turvaline mobiilne rahakott ja atraktiivne ning mugav makseviis „Pangakaart mobiiltelefonis“.

Pilootprojekti juhi Kuno Peeki sõnul on tegemist küllaltki unikaalse rahvusvahelise koostööprojektiga, kuna lisaks rahvusvahelisele partnerlusele on uue ja rahvusvaheliste standarditega ühilduva mobiilipõhise turvalise makseteenuse kontseptsiooni testimisele kaasatud 90% Eesti pangandussektorist.

„Selline ühisprojekt annab selget märku Eesti pankade ning EMT innovatsiooni- ja koostöövõimekusest, eesmärgiga koos välja arendada lõppkliendile mõeldud atraktiivsed, mugavad ja turvalised tulevikuteenused, “ sõnas Kuno Peek.

Uuele teenusele on tagatud kõrge turvalisus. Kõik mobiilsed pangakaardid asuvad mobiiltelefonis paikneva NFC SIM-kaardi turvaelemendil, mis on oma turvatasemelt võrdväärne panga praeguse kiipkaardiga. Teenuse turvalisuse määrab ka siin ära see, kui hoolikalt klient ise oma PIN-koodidega ümber käib.

Piloodis osalevad lisaks eelpoolmainitutele veel 5 Eesti firmat- NETS Estonia (kaardimaksete töötlemise operaator), Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus, Ühendatud Piletid, Voicecom (kaardimakseterminalide tarkvaraarendaja), Nixor (kassapõhise NFC-kaardimakse lahendus) ning 4 rahvusvahelist firmat – Oberthur Technologies (NFC SIM-kaartide tarnija), Pertura (m-rahakoti prototüübi autor), Ingenico (NFC makseterminalid), Samsung (NFC mobiiltelefonide tarnija) ja MasterCard.

NFC piloodi kestuseks on planeeritud 3 kuud, mille järel tehakse vajalikud analüüsid ja kokkuvõtted. Piloodi lõpptulemuse alusel saab vastu võtta otsused teenuse tuleviku kohta.

pilt2 pilt13 pilt11 pilt10 pilt9