Microsoft Baltikumi juht Rain Laane valiti Eesti IKT Demokeskuse juhatuse esimeheks

RainLaane

Eesti infoühiskonna saavutuste tutvustamise ja ekspordiga tegelev Eesti IKT Demokeskus valis juhatuse esimeheks Microsofti Balti regiooni juhi Rain Laane, kes on aktiivselt tegev ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidus ning olnud eestvedajaks Demokeskuse juures tegutseva IKT Ekspordiklastri käivitamisel.
Demokeskuse uude juhatusse valiti Enn Saar (Elion Ettevõtted), Tiit Tammiste (EMT), Indrek Vimberg (Demokeskus) ja Triin Sepp (Cybernetica). Uue juhatuse peamisteks väljakutseteks on Demokeskuse tegevuste edasiarendamine ning selle jätkuprojekti – IT Majaka – elluviimine.

„IT Majakal on kaks eesmärki: olla infoühiskonna arengute suunanäitaja kogu maailmas ning teha seda Eestis loodud innovaatiliste lahenduste baasil,“ selgitas Laane. Demokeskuse uus juhatus otsustas lisaks Eesti IKT lahenduste tutvustamisele luua ettevõtete vahelise koostööplatvormi ning toetada ühist innovaatiliste lahenduste loomist. Täiendav info IT Majaka projekti kohta asub e-estonia.com kodulehel.

2009. aastal loodud Eesti IKT Demokeskuse eesmärgiks on tutvustada Eesti infoühiskonna arenguid ja saavutusi nii Eestis kui välismaal. Demokeskuse juurde loodud IKT Ekspordiklaster tegeleb partnerite ekspordivõimekuse ning koostöövõime edendamisega alates 2010. aastast. Demokeskus ja Ekspordiklaster koondavad 38 organisatsiooni. Tallinna Ettevõtlusamet on nimetanud IKT Demokeskuse Parimaks Koostööprojektiks 2012. aastal. Keskus teeb tihedat koostööd avaliku sektori, ITLi, IKT-ettevõtete, start-upide, kõrgkoolide ja teiste Eesti klastritega.