Märtsikuu kogumik Eesti Interneti SA teateid maailmale

Eesti Interneti sihtasutus on avaldanud oma teateid maailmale küll veidi vähem kui LG kuid siiski on seal suhteliselt palju huvitavat. Nii võib rahuga hingata, et meie armas Õ täht ja paljud muud tähed jõuavad ka nüüd domeenidesse, ICANN’ile on esitatud taotlus domeenisponsorluse redelegeerimiseks ning seda, et toiminud ICANNI kokkutulekul lepiti kokku lõpuks ometi ka .xxx domeeni osas. Kõiki pressiteated on võimalik lugeda ja uurida põhjalikult allpool.[spoiler title=”Projekt .ee tippdomeeni moderniseerimine II toob esmakordselt domeeninimedesse Õ tähe”]Eesti Interneti SA alustab töid projektiga „Eesti .ee tippdomeeni moderniseerimine II“, millega tuuakse .ee domeeni all käibele täpitähed (IDN) ja kaetakse sellega kogu Eesti tähestiku ulatus, käivitatakse registreerimisteenuste kasutusmugavust parandavad Registreerija portaal ja Registripidaja portaal ning luuakse viimase sadama registripidaja EE Direkt.

Eesti .ee-lõpulisele rahvusdomeenile tuuakse käibele tähed õ, ä, ö, ü, š ja ž, millega kaetakse .ee domeeni all kogu Eesti tähestiku ulatus. „Rahvusdomeen on üks e-riigi sümbolitest, mis peab ajaga kaasas käima ja vastama areneva majanduskeskkonna vajadustele. Maailmas unikaalse Õ tähe kasutuselevõtu algatas Otto Wilhelm Masing 19. sajandi algul. On sümboolne, et alates 2011. aastast on seda maailmas haruldast tähte võimalik kasutada ka interneti domeeninimedes,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Eesti Interneti SA korraldab täpitähtede lansseerimise eelselt „päikesetõusuperioodi“ eesmärgiga kaubamärkide ja ärinimede omanikel oma nimesid eelregistreerimisega kaitsta. „Päikesetõusuperioodi“ I osas võtab Eesti Interneti SA vastu eelregistreerimise taotlusi, perioodi II osas toimub taotluste läbivaatamine ning hindamine. Täpitähedede lansseerimine on plaanitud praeguse kava järgi 13.06.11, mil avaneb täpitähtedega domeeninimede registreerimine kõigile soovijatele „kes ees, see mees“ põhimõttel. Tegu on esialgse paneeritava ajalise raamiga, mis võib muutuda vastavalt Eesti Interneti SA nõukogus või kogukonnaga peetavatel aruteludel esitatud ettepanekutele. IDN (Internationalized domain name) domeenide registreerimine ja „päikesetõusu“ perioodi eelregistreerimise kasutamine on vabatahtlik. „Päikesetõusuperioodi“ viiakse läbi koos Patendivolinike Seltsiga.

Hanke käigus arendatakse ka välja Registreerija portaal, mille eesmärk on pakkuda .ee domeeni registreerijatele senisest kättesaadavamal kujul ja ühest kohast informatsiooni kõigi nendega seotud domeenide, nende aegumistähtaegade ja registripidajate kohta. Registreerija identifitseerimine toimub ID-kaardi või mobiili-ID kaudu.

Registripidaja portaali loomise eesmärgiks on optimeerida Eesti Interneti SA ja registripidajate vahelist suhtlust lihtsustamaks registripidajate tööd .ee domeeni registreerumisteenuste osutamisel.

Eesti Interneti SA oma registripidaja EE Direkt saab olema „viimase sadama registripidaja“, mille eesmärk on tagada registreeringute säilimine juhul, kui mõni registripidajatest lõpetab tegevuse. EE Direkt võtab tegevuse lõpetanud registripidaja domeenid üle. EE Direkt ei konkureeri harilike registripidajatega, otse domeene registreerida ei ole võimalik.

Arendustööde teostajaks on AS Helmes, kes on välja valitud Riigihangete seaduses sätestatud menetluse tulemusena. Projekti finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt 37 710 euroga. „Ehkki projekt „.ee tippdomeeni moderniseerimine II“ raames arendatavad lahendused on omavahel võrdlemisi erinevad, võimaldab nende ühte hankesse koondamine säästa raha,“ ütles projekti kureeriv Eesti Interneti SA IT- ja arendusosakonna juhataja Hannes Klausen.

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja ITL poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine, turvalisuse tagamine, internetikogukonna esindamine rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ICANN juures ja domeenivaidluste komisjoni töö korraldamine.
[/spoiler]
[spoiler title=”Eesti Interneti SA esitas ICANN-le taotluse .ee tippdomeeni sponsororganisatsiooni re-delegeerimiseks”]San Franciscos ICANN 40. kohtumisel viibiv Eesti Interneti SA delegatsioon esitas ICANN-le avalduse .ee tippdomeeni sponsororganisatsiooni staatuse omandamiseks ehk re-delegeerimiseks. Sellega koondatakse kõik .ee domeeniga seotud organisatoorsed ülesanded kokku ühte asutusse, Eesti Interneti SA-sse.

„Ülemaailmse internetiorganisatsiooni ICANN juures sponsororganisatsiooniks registreerimine on oluline samm Eesti lõimumisel rahvusvahelisse internetikogukonda. Kaasaegse E-riigi jaoks ei ole teist teed, kui osaleda Interneti arengut kujundavates protsessides. Näen meie panust eeskätt küberruumi turvalisusega seotud küsimustes, kus Eestil on kogemusi,“ ütles San Franciscos viibiv Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

Seni on .ee domeeni sponsororganisatsioon ja registri infrastruktuuri haldaja erinevad organisatsioonid. „On oluline, et ICANN-s oleks sponsororganisatsioonina registreeritud asutus, mis reealselt tegeleb tippdomeeni haldamisega ja omab selleks vastavat infrastruktuuri,“ ütles samuti San Franciscos viibiv Eesti Interneti SA juhatuse liige Jaak Lippmaa.

Kõigi .ee domeeni haldamisega seotud organisatoorsete ülesannete ühte asutusse koondamine otsustati 2008. aastal tegutsenud domeenireformi planeerinud laiapõhjalises töörühmas, kus osalesid valitsuse esindajad, Tallinna Tehnikaülikool, internetiga seotud teenuseid pakkuvad ettevõtted, intellektuaalomandi valdajate esindajad ja senised tippdomeeni haldamisega seotud olnud osapooled. Töörühma tulemusena valminud kontseptsiooni kiitis heaks Informaatikanõukogu.
Sponsororganisatsiooni Eesti Interneti SA re-delegeerimiseks saatsid toetuskirjad ICANN-ile Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ja internetikogukonna esindajana Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL).

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja ITL poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine, turvalisuse tagamine, internetikogukonna esindamine rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ICANN juures ja domeenivaidluste komisjoni töö korraldamine.

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) on USA Kaubandusministeeriumiga kokkuleppel tegutsev rahvusvahelist internetikorraldust koordineeriv eraõiguslik ja mittetulunduslik organisatsioon. Sponsororganisatsioon on ICANN poolt tippdomeenidele haldajatele omistatav staatus.
[/spoiler]
[spoiler title=”ICANN Silicon Valley kohtumise peateemad on uued geneerilised tippdomeenid ja IPv6“]Rahvusvahelise internetiorganisatsiooni ICANN järjekorras 40. kohtumine toob Ameerika Ühendriikidesse San Frnciscosse kokku Interneti ja domeenindusega seotud organisatsioonide liidrid üle maailma.

Seekordse kohtumise peateemad on uute geneeriliste tippdomeenide programm, Interneti turvalisus ja DNSSec ning üleminek Ipv6-le. Kohtumist austab oma kohalolekuga ka Ameerika Ühendriikide 42. president Bill Clinton. „Silicon Valley kohtumise kuumim teema on uute geneeriliste tippdomeenide programm. Eesti huvid on seotud eeskätt Interneti turvalisuse ja DNSSec-ga ning Ipv6-le üleminekuga, mille kallal töötame,“ ütles Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts.

„Uute geneeriliste tippdomeenide programm on seni suurim muudatus rahvusvahelise internetikorralduse ajaloos. Programmi jõustumine võimaldaks senistele .com, .net, .org ja veel 17 geneerilisele tippdomeenile lisaks luua ükskõik millise geneerilise tippdomeeni, näiteks .berlin, .shop või .cocacola. ICANN kuulutas programmi välja 2008. aastal Pariisis, San Franciscos jätkuvad arutelud erinevate huvigruppide ja sihtrühmadega,“ sõnas Kauts. „Meie positsioon antud küsimuses on, et Internet on saavutanud oma positsiooni rahvusvahelises majanduses just tänu iseseisvusele ja pidevale evolutsioonile. On näha, et uute geneeriliste tippdomeenide järele on majanduslik nõudlus ja programmiga tuleb edasi minna, kuid seejuures ei tohi alahinnata küberruumis esinevaid julgeolekuriske. Eestil on siin kogemusi“.

Kauts: „Veebruaris teatas ICANN Ipv4 aadressite lõppemisest ja viimased neljanda põlvkonna aadressiplokid jaotati regionaalsetele organisatsioonidele ehk RIR-dele välja. Ehkki RIR-de käest on neid veel mõnda aega saada, on praegu viimane aeg hakata laiemalt tähelepanu pöörama Ipv6-le üleminekule.“

„Interneti turvalisuse tõstmine ning DNSSec’i kasutamine tippdomeenide turvalisuse tõstmisel on ICANN’i poolt kinnitatud tegevussuund, millele pöörtakse suurt tähelepanu. DNSSec on digiallkirja kasutav tehnoloogia, mis muuhulgas teeb kurjategijatel väga raskeks internetikasutajate juhtimise kuritegevusega seotud veebilehtedele. DNSSec juurutamine on mitmeid osapooli hõlmav protsess, millesse kaasatakse lisaks Eesti Interneti SA-le interneti teenusepakkujad, registripidajad ja registreerijad, kui DNSSec kasutajad. Kohtumisel arutati .ee tippdomeeni digiallkirjastamise küsimusi ja peeti läbirääkimisi DNSSec juurutamise kogemusega partneritega,“ ütles kohtumisel viibiv Eesti Interneti SA juhatuse liige Jaak Lippmaa.

Kohtumine kestab 13.02 – 18.02.2011. Eestit esindab ICANN kohtumisel delegatsioon koosseisus Eesti Interneti SA juhatuse esimees Marek-Andres Kauts, juhatuse liige Jaak Lippmaa ja nõunik rahvusvahelise suhtluse ja kommunikatsiooni küsimustes Maarja Kirtsi. Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja ITL poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni haldamine, turvalisuse tagamine, internetikogukonna esindamine rahvusvaheliste organisatsioonide, sh ICANN juures ja domeenivaidluste komisjoni töö korraldamine.

Kohtumise päevakava on kättesaadav http://svsf40.icann.org/
[/spoiler]