Kutseõppurite õppetoetus kasvab pea kaks korda

60eurUue aasta jaanuarist tõstetakse kutseõppurite õppeedukuse alusel makstav igakuine toetus 60 euroni.

Senine põhitoetus oli 38.35 eurot, mille suurus on püsinud muutumatuna alates toetuse kehtestamisest 2003. aastal. Põhitoetuse suurendamisega motiveeritakse kutseõppe õpilasi edukalt õppima ja heade õppetulemuste nimel pingutama.

„11 aastat muutumatuna püsinud toetuse summa on ajale lootusetult jalgu jäänud. Õppetoetuse märkimisväärne tõus on osa ministeeriumi jõupingutusest, et suurendada kutsehariduse atraktiivsust noorte haridusvalikuna,“ ütles haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski.

Põhitoetust makstakse kutseõppe tasemeõppe õpilasele õppetulemuste alusel moodustatud paremusjärjestuse alusel. Eelmisel aastal said põhitoetust 13 549 õpilast, mis on üle poole kõigist kutseõppe õpilastest.

Kutseõppe õpilaste sotsiaaltoetuste järgmise aasta eelarvesse eraldati kokku täiendavaid vahendeid 1,7 miljonit eurot. Õppeasutused saavad suunata rohkem raha ka eritoetuse fondi ning toetada senisest enam majanduslikult keerulises olukorras olevaid õpilasi.