Küberrünnakuid õhutanud isikud on teada

Kaitsepolitsei koostöös Riigi Infosüsteemi Ameti ning Politsei- ja  Piirivalveameti Ida Prefektuuri noorsoopolitsei ja kriminaalpolitseiga tuvastas isikud, kes levitasid internetis üleskutset ja ähvardusi toime panna küberründeid Eesti serverite vastu esinedes nime all Anonymous.

Kindlaks tehtud isikute seas on alaealisi Eesti elanikke. Nende suhtes kriminaalmenetlust alustatud ei ole, see sõltub täiendavate asjaolude edasisest tuvastamisest, muuhulgas nende tegevusega tekitatud kahju suurusest.

Küberrünnakutega seotud võtmeisik on pärit Väike-Maarja piirkonnast ning tegu on alaealisega.

Noorsoopolitsei soovitab lapsevanematel tunda huvi oma alaealiste laste tegevuse vastu internetis ja selgitada neile mõtlematu tegevuse võimalikke tagajärgi. Vastavalt karistusseadustikule algab kriminaalvastutuse iga neljateistkümnendast eluaastast. Kui süüteoga on tekitatud materiaalne kahju, näiteks äriühingutele, kaasneb süüdimõistmisega tõenäoliselt kohustus see hüvitada.

Samuti oli õigus meie Presidendil Toomas Hendrik Ilvesel:

Samal teemal:
RIA: Olukord küberruumis on üldiselt rahulik / Anonymous lubab uusi rünnakuid!  11. oktoober 2012
Eile prooviti rünnata Eesti veebilehti 11. oktoober 2012
Häkkerite rühmitus Anonymous ähvardab Eestit küberrünnakuga 9. oktoober 2012