Konverents vaatab Euroopa teadusrahastuse tulevikku

1

Homme, 26. veebruaril kell 10-19 toimub Tallinnas, Radisson Blu Olümpia hotellis konverents „Horisondil on Horisont“, mis keskendub Euroopa Liidu teaduse rahastamisele. Konverentsi korraldavad Eesti Teadusagentuur ja Haridus- ja Teadusministeerium.

Konverentsil käsitletakse 2013. aastal lõppeva raamprogrammi hetkeseisu, konverentsi põhitähelepanu on aga suunatud 2014. aastal algava järgmise raamprogrammi Horisont 2020 ettevalmistamisele.

Eesti on läbi raamprogrammides osalemise ajaloo (ametlikult alates 1999. aastast) suutnud olla edukate osalejate grupis. Lisaks omandatud teadmistele ning loodud koostöösuhetele on raamprogrammis osalemine andnud ka olulise panuse meie TA&I rahastusse. Näiteks 7. raamprogrammis ulatub Euroopa Komisjoni poolne rahastamise maht keskmiselt 11 miljoni euroni aastas, moodustades sellega ligikaudu 4% Eesti teadusrahastuse kogumahust.

Raamprogrammi Horisont 2020 maht on veel selgumas, läbi erinevate rahastus instrumentide on ette näha riikide osaluse suurenemist. Programm on senistest enam suunatud ettevõtluse ja majanduse arengule.

Horisont 2020 ettevalmistamise hetkeseisu tutvustab Peter Fisch Euroopa Komisjonist. Ootusi Horisont 2020 osas käsitleb oma ettekandes Monique Septon (Fonds de la Recherche Scientifique-FNR), kes jagab Belgia kogemust raamprogrammi sisu loomises. EL järgmise eesistuja Iirimaa ootusi presidentuuriks käsitleb Catriona Ward (Enterprise Ireland).

Erinevate EL rahastusinstrumentide rolli käsitlevad Kai Huotari (EIT ICT Labs Helsinki), Jüri Elken, (TTÜ), Tiit Jürimäe, Euroopa Komisjon ja Mihkel Koel (TTÜ). Eesti TA&I kontaktbüroo tegevust Brüsselis tutvustab büroo juhataja Kristi Kiitsak.