IT Kolledžisse soovib õppima asuda 818 tudengikandidaati

it_college_logo

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele esitati 818 sisseastumisavaldust, mida on rohkem kui eelnevatel aastatel. Populaarseim õppekava oli IT süsteemide arendus, kuhu soovib õppima asuda 443 huvilist ehk üle poolte kõigist sisseastujatest. Täna ja homme toimub IT Kolledžis eelneva IT-alase (töö)kogemusega kandidaatidele IT-alaste pädevuste test, mida tuleb sooritama ligi viiendik sisseastujatest.

„IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele esitati 818 sisseastumisavaldust,“ ütles IT Kolledži õppetöö spetsialist Dagmar Tamme ja lisas, et nii palju avaldusi ei ole varem IT Kolledži ajaloos päeva- ja õhtuõppe õppekavadele esitatud. „Üle poolte sisseastujatest soovib õppima asuda IT süsteemide arenduse õppekaval ja ligi neljandik IT süsteemide administreerimise õppekaval,“ märkis Tamme. „Heameelt teeb ka see, et ligi 26% kõigist avalduste esitajatest olid tüdrukud, mida võib lugeda heaks tulemuseks. Hetkel on naiste osakaal IT Kolledži enam kui 700 õppuri seas veidi rohkem kui 27%“.

IT Kolledži päeva- ja õhtuõppesse võetakse vastu 200 uut tudengit. Sissesaanud tudengite nimekiri avaldatakse hiljemalt 10. juulil 2015 IT Kolledži kodulehel (www.itcollege.ee).

Kandidaadid peavad oma õppimissoovi kinnitama sisseastumise infosüsteemis (www.sais.ee).

IT Kolledži 16. õppeaasta avaaktus toimub 26. augustil kell 12.00.

Lisaks päeva- ja õhtuõppele on võimalik õppima asuda ka IT Kolledži kaugõppes, kuhu võetakse vastu 90 uut tudengit. Dokumentide vastuvõtt kaugõppe õppekavadele (IT süsteemide administreerimine ja IT süsteemide arendus) toimub 3. – 9. september 2015.

IT Kolledžis saab kolme aastaga omandada praktilise rakendusliku IT-alase kõrghariduse. IT Kolledžisse kandideerimise eelduseks on Eestis omandatud keskharidus või sellele tasemelt vastav välisriigi haridus.

IT Kolledži eestikeelsed õppekavad – IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs – kuuluvad nutika spetsialiseerumise erialade hulka ja kõik õppima asunud tudengid saavad kandideerida erialastipendiumile – 160 eurot kuus. Stipendiumi väljamaksmist koordineerib SA Archimedese programm Primus. Stipendiume maksab Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale, va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppinud. Osakoormusega õpe ja ingliskeelsel õppekaval õppimine on tasuline.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud rakenduskõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus, Infosüsteemide analüüs ja alates 2015. aasta sügisest uuel ingliskeelsel õppekaval Cyber Security Engineering (Küberturbe tehnoloogiad). Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 700 õppuri. IT Kolledžist on suundunud IT tööjõuturule 791 IT spetsialisti.

26.06.2015 IT Kolledžis algas vastuvõtt

06.07.2015 IT Kolledžisse on esitatud üle 650 avalduse, vastuvõtt lõpeb täna südaööl algas vastuvõtt