Koalitsioon: erakanalid jäävad vabalevisse

Koalitsiooni eestseisus otsustas täna algatada Elektroonilise side seaduse muutmise, mis võimaldab vabalevis olevatel telekanalitel nõuda kaabelleviteenust osutavalt sideettevõtjalt teleprogrammide taasedastamise eest tasu.
„Seadusemuudatuse jõustumine peaks lõpetatama kaabelleviteenuste osutajate ja televisiooniteenuse osutajate vahel puhkenud vaidluse, kas programmi edastamise eest saab tasu küsida või mitte,“ rääkis koalitsiooni eestseisuse koosolekut juhatanud Reformierakonna fraktsiooni esimees Jaanus Tamkivi. Televisiooniprogrammide tootjad on Tamkivi poolt nimetatud vaidluse lõpetamise seadnud tingimuseks, et nad edaspidigi vabalevis jätkavad.

Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni esimehe Kaia Iva sõnul annab täna kokku lepitud seadusemuudatus õigusselguse telekanalite ja kaabelleviteenust pakkuvate sideettevõtete vaidlusse. „Telekanalitel tekib õigus nõuda kaabelleviteenuse osutajatelt teleprogrammide taasedastamise eest tasu. Tasu suurust eelnõu ei sätesta ning selle määravad osapooled omavahel sõlmitud lepinguga,“ ütles IRL-i fraktsiooni esimees Kaia Iva.

Seadusemuudatus algatatakse majanduskomisjonis ja seda toetab ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.