IT Kolledžit külastab Euroopa Komisjoni infoühiskonna delegatsioon

Homme, 25. novembril 2011 kell 14.00-15.30 toimub IT Kolledžis, Raja 4C, r. 314, infoühiskonna teemaline seminar.

IT Kolledžisse on oodatud esinema Euroopa Komisjoni infoühiskonna peadirektoraadi delegatsiooni liikmed: asedirektor Antti Peltomäki, hindamise ja seire osakonnajuhataja asetäitja Jörgen Gren ning audiovisuaali ja meedia poliitika osakonnast Philippe Runge.

Euroopa Komisjoni liikmed esinevad ettekannetega (digitaalne siseturg, digiallkiri, küberturvalisus jm), millele järgnevad arutelud infoühiskonna teemade Euroopa-tasandi poliitikate elluviijatega.

Seminar toimub inglise keeles. Kõik huvilised on oodatud.