IT Kolledž ootab huvilisi Uudishimupäevale

ITKPILT1Oled huvitatud IT Kolledžist? Tule neljapäeval, 20.03.2014 kell 12:00 Uudishimupäevale, aadressil Raja 4C, Tallinn. Uudishimupäeval toimuvad põnevad töötoad, saab tutvuda õppimisvõimaluste ja õppehoonega.

Uudishimupäevale on oodatud kõik, kes soovivad jätkata õpinguid IT erialadel. IT Kolledž annab praktilise rakendusliku kõrghariduse IT süsteemide administreerimise, IT süsteemide arenduse ja Infosüsteemide analüüsi õppekavadel. Oodatud on ka uudishimulikud, kes soovivad koolivaheajal veeta lihtsalt ühe põneva päeva IT Kolledžis.

Uudishimupäeva avab IT Kolledži rektor Tiit Roosmaa. Seejärel räägib õppejõud ja õppekavajuht Indrek Rokk IT Kolledži õppekavadest. Tudengid tutvustavad tudengielu ning räägivad koos vilistlasega oma õppimiskogemusest ja sellest, miks nad otsustasid IT Kolledžisse õppima tulla. Tutvustavast loengust toimub otseülekanne IT Kolledži veebilehel www.itcollege.ee ja loengut on võimalik jälgida ka viipekeeles.

Kell 13:00 toimub ekskursioon IT Kolledži õppehoones, kus saab tutvuda erinevate õpperuumide, laborite ja arvutiklassidega. Avatud on INFOPUNKT, kus saab küsida kõike sisseastumise kohta. Kell 13:30 algavad TÖÖTOAD, kus saab õppida arvutikaablit punuma ja wifi võrku ehitama. Toimub populaarne “Mutukate meisterdamise töötuba”, kus IT Kolledži Robootikaklubi liikmed õpetavad, kuidas meisterdada väike hambaharja robot. IT Kolledži Robootikaklubi õpetab ka sumoroboteid programmeerima ja töötuba lõppeb sumorobotite vahelise turniiriga.

Vaata lisainfot ja registreeru töötubadesse: www.itcollege.ee/uudishimupaev

Sisseatumisdokumentide vastuvõtt IT Kolledži päeva- ja õhtuõppe õppekavadele toimub 26. juuni – 4. juuli 2014 ja vastuvõtt kaugõppe õppekavadele toimub 10. – 16. september 2014.

Täiskoormusega õppe valinud sisseastujad kandideerivad riigifinantseeritavale (TASUTA) õppekohale (va kandidaadid, kes on eelnevalt rakenduskõrgharidusõppes vähemalt poole õppekava nominaalkestusest tasuta õppekohal õppinud ning ei saa selle õppekava kolmekordse nominaalkestuse jooksul asuda teist korda õppima samal kõrgharidusastmel tasuta õppekohal). Täiskoormusega õpe on tasemeõppe liik, mille korral läbib tudeng iga õppeaasta lõpuks vähemalt 75% õppekava kohaselt täitmisele kuuluva õppe mahust (45 – 60 EAP-d õppeaastas).

IKT valdkonna kõrghariduse populariseerimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fondist IKT Programm, mille toel viiakse ellu ka IT Kolledži Uudishimupäev.

Eesti Infotehnoloogia Kolledž on 2000. aastal loodud mittetulunduslik rakenduslik erakõrgkool, mida haldab Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA). IT Kolledžis on võimalik omandada rakenduslik kõrgharidus õppekavadel IT süsteemide administreerimine, IT süsteemide arendus ja Infosüsteemide analüüs. Kokku õpib IT Kolledži päevases, õhtuses ja kaugõppes üle 860 õppuri. IT Kolledžist on suundunud Eesti IT tööjõuturule 649 IT spetsialisti.