IT Akadeemia programmi raames plaanitakse enam koostööd ettevõtjatega

Märtsi alguses kinnitas IT Akadeemia juhtkomisjon programmi aastateks 2016-2020. Programmi fookus on jätkuvalt kahe ülikooli – Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli IKT-õppel, olulisema muudatusena pööratakse senisest enam rõhku ettevõtjate süsteemsele kaasamisele IKT õppekavade arendusse.

IT Akadeemia programm on ülikoolide, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ettevõtete ning riigi vaheline koostööprogramm, mida viib ellu Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. „Meie eesmärk on kasvatada kõrgemate IKT-oskustega tippspetsialiste, et Eesti ettevõtetel oleks võimekus töötada välja uusi ja innovaatilisi lahendusi ning neid ka juhtida,“ ütles HITSA juhatuse esimees Erki Urva. „See aitab omakorda kaasa ettevõtluse kasvule ja IKT-teenuste paremale pakkumisele, mis kokkuvõttes on tugevaks tõukeks Eesti majanduskasvule.“

Perioodil 2016-2020 keskendub programm peamiselt Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli kuuele valitud õppekavale. Käesoleva perioodi prioriteetideks on IKT-õppekavade rahvusvahelise konkurentsivõime, atraktiivsuse ja jätkuva kvaliteedi kasvatamine, et tõsta tudengite õpimotivatsiooni ning suurendada seeläbi IKT-erialadel lõpetajate arvu.

Olulisim muudatus võrreldes varasema perioodiga on see, et õppekavade arendusse plaanitakse süsteemsemalt kaasata ettevõtjaid, et õppe sisu ning lõpetajate teadmised vastaksid paremini ühiskonna vajadustele. „Ülikoolidel on ettevõtjatega koostöös plaanis panna suurem rõhk ka real-life projektide elluviimisele ning luua toimiv praktikasüsteem, et tuua õppesse veelgi juurde igapäevastel elulistel näidetel põhinevaid juhtumeid ning nende lahendamist,“ selgitas IT Akadeemia programmijuht Margit Grauen.

IT Akadeemia programm loodi 2012. aastal. IT Akadeemia programmi juhib juhtkomisjon, kuhu kuuluvad ülikoolide õppeprorektorid, IKT-õppe juhid, IKT ettevõtjate esindajad, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajad.