Internetiummik läheneb?

InternetikaabelNemertes Research ennustab et lairibaühenduse infrastuktuur USA jõuab maksmiaalsele läbilaskevõimsusele juba aastal 2010. Uurimustöö tõdeb et internetiliikluses võib tekida ummik ülekoormuse pärast ning see on vältimatu kui ei suurendata investeeringuid 60-70% lairibaühendusesse. Raport pealkirjaga “The Internet Singularity, Delayed: Why Limits in Internet Capacity Will Stifle Innovation on the Web” tähendab, et interneti kiirused hakkavad langema kui ei tehta täiendavaid investeeringuid. Kui internetiühenduste kiirused peaksid langema või internetiteenuse pakkujad ostsustama interneti vägistamisele (prioritiseeritud internet, nagu seda Starman praktiseerib) siis läheb elu raskeks Googlil ning teistel sarnastel ettevõtetel. Lähiaastatel kasvab nõudlus interneti järgi kiirelt tänu üha enam populaarsust võitvatele Interneti TV ja failijagamisprogrammidele. Kui ei investeerita 42-55 biljonit dollarit lairibaühendustesse (mis on jämedalt 60-70% rohkem kui praegu plaanitakse investeerida) võib peagi pudelikael käes olla. Kuigi interneti selgroog iseenesest on tugev (üle poolte maa-alla maetud kiududest on veel pimedad ehk veel kasutamata) on kohalikud sõlmpunktid ning üleüldine infrastuktuur (ameerikas on paljud elanikud ikka veel logistikaliselt halvas asukohas). Nimelt just viimane kilomeeter osutub raskeks kuna uued seadmed maksavad palju raha. Erinevalt ameerikast on eestis internetiseerimine paremini läbi viidud, ning eestisisest liiklusummikut pole ette veel näha.