Interneti kasutamine peab olema teadlik

Eesti on riik, kus lapsed ja noored omavad väga head ligipääsu arvutile ja internetile ning kasutavad internetti omavaheliseks suhtlemiseks, veebipõhiste mängude mängimiseks, erinevates suhtluskeskkondades liiklemiseks ja ka koolitööde tegemiseks. Samal ajal on Eesti 12-17aastased noored esirinnas oma riskikäitumisega internetis. Meie lapsevanemaid aga iseloomustab võrreldes teiste Euroopa riikide vanematega üsna ükskõikne suhtumine oma laste internetikasutuse suhtes.

Sotsiaalminister Hanno Pevkuri sõnul näitavad uuringud, et vanemad jätavad liiga kergekäeliselt interneti üksnes laste pärusmaaks. „Meie lapsed veedavad netis üha rohkem aega. Paraku on internetis ka palju ohte, mida laps ise märgata ei oska,“ ütles minister. „Lapsevanemad võiksid palju rohkem huvi tundma selle vastu, mida laps virtuaalmaailmas teeb ja kogeb. Kui täna tunneb vanem huvi selle vastu, kuidas läks koolis või trennis, siis samamoodi võiks küsida, mida laps internetis toimetas,“ lisas Pevkur.

Päeva tähistamisel osaleb ka Microsoft Eesti, kelle üheks tegevussuunaks on infotehnoloogia alase hariduse edendamine ja internetiohutuse teavitustöö. Microsoft on turvalise interneti päeva jaoks tellinud TNS Emorilt uuringu, millest selgub, et noorte peamiseks mureks interneti kasutamisel on koolikiusamine ning võõrad, kes neid tülitavad.

„Noored on interneti ohtudest üsna hästi teadlikud, kuid ei suuda neid ohtusid endaga seostada ja seetõttu võivadki nad ahistamise ja tülitamise ohvriks langeda,“ kommenteeris uuringu tulemusi Microsoft Eesti juht Rain Laane. „Olukorra parandamiseks on vaja teha laiemat teavitustööd ühiskonnas, eriti õpetajate ja lastevanematega, ning harida ka noori, et nad oskaks probleeme vältida ja häda korral abi paluda,“ lisas Laane.

Microsoft Eesti on loonud ka internetiohutuse teemalise keskkonna Veebivend (www.microsoft.ee/veebivend), kuhu on koondatud informatsioon nii lastele, lastevanematele kui ka õpetajatele.

Laste interneti turvalisuse koostöövõrgustiku esindajana Kalev Pihli arvates oleme viimastel aastatel palju näinud liikumist suunal, kus me proovime täiskasvanuna noorte internetitegemistes rohkem kaasa rääkida. „Oluline on mõelda kuidas kaasata laps ja noor lahenduste otsimisse. Ühiselt vastu võetud otsustel on kõige suurem tõenäosus jõuda tegudeni,“ ütles Pihl.

Selleks, et ka ise oma panus noortega plaanide tegemisele anda korraldab koostöögrupp 9. veebruaril kokkusaamise ekspertide ja paarikümne Tallinna noore vahel, et arutada nii probleemide kui lahenduste üle ühiselt.

Turvalise interneti päeva tähistatakse üle maailma 9. veebruaril. Näiteks 2009.aastal korraldati selle päeva tähistamiseks üle 500 ürituse 50 erinevas riigis. Turvalise interneti päeva tähistamisega soovitakse suurendada teadlikkust turvalisest ja vastutustundlikust internetikasutusest. Euroopa Liidu Interneti Turvalisuse Programmi 2010. aasta sõnum on „Mõtle, enne kui postitad” („Think, B4 U post!”).