Infoühiskonna teemaline valimisdebatt toimub 17. veebruaril

e-Riigi Akadeemia (eGA) ning ITL korraldavad infoühiskonna teemalise VALIMISDEBATI, mis toimub neljapäeval, 17. veebruaril algusega kell 12 Nordic Hotel Forum hotellis, Viru väljak 3, (saal Alstair).

Selleks, et mõista, millise suuna kavatsevad võtta valimistel kandideerivad erakonnad ootame debatil vastust järgmistele olulistele küsimustele:

• Kas ja kuidas kavatseb riik toetada Eesti infotehnoloogia sektori konkurentsivõimet globaalsel turul;

• Kuidas tõsta IKT-alase hariduse kvaliteeti nii üldhariduses, kutsehariduses kui kõrghariduses?

• Millised on teie erakonna plaanid e-valitsemise, e-demokraatia ja e-teenuste arendamisel;

Debatti modereerivad Ivar Tallo, eGA-st ja Enn Saar, ITL-ist. Selle kestuseks on planeerinud 1,5 tundi, kogu ürituse pikkuseks 2 tundi.

Publikuks on oodatud lisaks IKT ettevõtete esindajatele ka IKT üliõpilased ja kõik infoühiskonna arengule kaasa elavad kodanikud.

Palun teatage oma osalemisest heleri.vahemae@itl.ee hiljemalt 15. veebruariks.

Lisainfo lehelt: www.itl.ee