Ilmus Eesti esimene robootikaraamat

robootika

 

19.märtsil esitleti Eesti esimest robootikaraamatut „Robootika – see on ju imelihtne!“. Raamatu autor on Leivo Sepp, kes kogus raamatu materjali oma praktilisest kogemusest, juhtides üht Eesti edukaimat Nutilabori robootikaringi. 

Nutilabori projekti algatasid eelmisel aastal EMT, Elion, Microsoft ja Vaata Maailma Sihtasutus eesmärgiga edendada tehnoloogia huviharidust Eestis. Nutilabori projekt käivitas 36 tehnoloogia huviringi üle kogu Eesti ning projekti üheks väljundiks oli vajalike õppematerjalide loomine tehnoloogia huviringidele. Ühe olulise õppematerjalina toetati robootikaraamatu väljaandmist.

„Robootika – see on imelihtne!“ on mõeldud alates vanusest 12-13 a. ja vanematele ning sisaldab praktilisi juhendeid LEGO-robotite programmeerimiseks C-keeles. Autori sõnul sai raamatu idee tõuke Tiigrihüppe ProgeTiigri programmi jaoks materjalide valmistamisest, millest edasi hakkas hargnema mõte robootikateadmised täiendatud ja süstematiseeritud kujul raamatuna välja anda.

Esitlusel vestlesid robootikast, tehnoloogia huviharidusest ja uuest raamatust autor Leivo Sepp ning Kristiine Gümnaasiumi Nutilabori juhendaja Lauri Vilibert. Avasõnad teemal, miks noored peaksid tähtsustama matemaatika ja loodusteaduste õppimist, lausus Microsoft Baltic tegevjuht Rain Laane. Robotitega lõid meeleolu noored robootikud Robootika.COM Nutilaborist.

Eesti Vabariigi President on tunnustanud Nutilabori projekti ning IKT valdkonna eestkõnelejana andnud raamatu saatesõnas edasi mõtted ja seisukohad Eesti noorte haridusalastest arengusuundadest: ”Targem Eesti vajab loovalt mõtlevaid noori, kes huvituvad robootikast ja tahavad seda tulevikus õppida. Mida rohkem on selliseid noori, seda edukam on meie riik ning kindlam Eesti tulevik.“

robootika