Esimesed kaitseväele hangitud Javelini relvasüsteemid jõuavad Eestisse

Two US Marine Corps (USMC) members with the 2nd Battalion, 6th Marines fire a Javelin anti-tank missile, at Blair airfield, Iraq, in support of Operation IRAQI FREEDOM.
Two US Marine Corps (USMC) members with the 2nd Battalion, 6th Marines fire a Javelin anti-tank missile, at Blair airfield, Iraq, in support of Operation IRAQI FREEDOM.

Selle nädala lõpus saabuvad Viru jalaväepataljoni esimesed komplektid Javelini relvasüsteemide hankest. Järgmisel nädalal algab väljaõpe süsteemide kasutamiseks, samuti on saabumas täiendavad tarned.

„Lähinädalatel on oodata veel täiendavate laskeseadmete ja laskemoona saabumist, millega pärast väljaõppe lõppu juba lahinglaskmisi läbi viia,“ ütles kaitseväe toetuse väejuhatuse poolt Javelinide kohale toimetamist juhtinud leitnant Toomas Pärnpuu.

Nädala alguses saabusid Viru jalaväepataljoni esimesed komplektid treeninguseadmete ja muu vajalikuga järgmisel nädalal algavaks relvasüsteemide tulevaste operaatorite väljaõppeks ning nädala lõpus saabuvad Viru pataljoni esimesed Javelini tankitõrjesüsteemid.

Ameerika Ühendriikidega sõlmitud hankelepingu järgi saab Eesti 80 laskeseadet ja piisaval hulgal rakette nii väljaõppe läbiviimiseks kui sõjaaja-üksuste lahingumoonavaruks. Süsteemi täies mahus kasutuselevõtt on planeeritud ajavahemikku 2016-2018.

2013. aasta algul kinnitatud Riigikaitse arengukava 2013-2022 üheks oluliseks suurvõimeks on kaitseväele uute, kolmanda põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemide hankimine. Praegu on Eesti kaitseväes kasutusel teise põlvkonna tankitõrjeraketisüsteemid Milan ja Mapats, mis hakkavad nii moraalselt kui füüsiliselt vananema ning mille moderniseerimine oleks liiga kallis.

Javelinid võetakse kasutusele Eesti kaitseväe jalaväepataljoni tasandi tankitõrjerelvadena, kus need järk-järgult vahetavad välja senised Milanid. Samuti on plaanis Javeline hakata kasutama Kaitseliidu maakaitseüksustes.

Javelin on nii nimetatud „lase ja unusta“ tankitõrjesüsteem, millel on võimsam lõhkepea ning mida saab vajadusel tulistada suletud ruumidest.

Süsteem on Ameerika Ühendriikide ja paljude teiste riikide relvastuses alates 1990. aastate keskpaigast ning neid on edukalt kasutatud nii 2003. aasta Iraagi sõjas Iraagi soomusmasinate vastu kui ka hiljem Afganistani mässuliste vastases võitluses.