Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhiks valiti Erki Urva

Erki Urva

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse, Tiigrihüppe Sihtasutuse ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu ühendamisel loodava Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhiks valiti Erki Urva. Juhatuse esimehe avalikule konkursile laekus 17 sooviavaldust.

Erki Urva on lõpetanud Tartu Ülikooli välismajanduse erialal ja Tallinna Polütehnilise Instituudi masinaehituse ökonoomika ja organiseerimise alal. Ta on Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse liige. Varem on ta juhtinud mitmeid organisatsioone, sealhulgas Linxtelecom Estonia ja Estonian Air.

Sihtasutuse juhatuse esimeheks valitud Erki Urva sõnul on Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse käivitamine tulevikku vaatava kompetentsikeskusena vastutusrikas ülesanne ja suur väljakutse. „Õnneks on kolmes ühinevas asutuses väga tugevad meeskonnad, mille ühendamine peab looma uue kvaliteedi,“ lisas ta.

Sihtasutuse juhatuse esimehe valis komisjon, kuhu kuulusid Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Janar Holm, Tallinna Tehnikaülikooli rektor Andres Keevallik, Tartu Ülikooli rektor Volli Kalm, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Enn Saar, AS Eesti Telekom juhatuse esimees Valdo Kalm, Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse esimees ja Tallinna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi ning Eesti Kutseõppe Edendamise Ühingu esindaja ja Viljandi Ühendatud Kutsekeskkooli direktor Tarmo Loodus.

1. mail tööd alustav Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus vastutab kaasaegsete tehnoloogiate rakendamise eest hariduses ning edendab info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alast haridust. Asutuse ülesandeks on tagada ka akadeemilise andmesidevõrgu toimimine ja areng ning hallata IT Kolledžit.

Ühendamisotsus tehti seetõttu, et luua ühtse juhtimise, struktuuri ja vastutusliiniga hariduse IKT valdkonna kompetentsi- ja arenduskeskus, millel on ühendamisest tulenev sünergia ja süsteemsus. Ühinemine lubab tuua kokku eri valdkondade parimad teadmised ja kogemused ja anda hariduse IKT-le olulise arengutõuke.

Seni on tegutsenud Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusalas kolm erinevat IKT valdkonnaga seotud asutust. Tiigrihüppe Sihtasutus on viinud ellu mitmesuguseid uuenduslikke projekte ja programme üldhariduse valdkonnas, Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus on edendanud IT alast haridust kõrg- ja kutsehariduse tasemetel ning Eesti Hariduse ja Teaduse Andmesidevõrgu peamised ülesanded puudutasid akadeemilise andmesidevõrgu haldamist ja arendamist ning andmeside- ja sisuteenuste osutamist.

Foto via ERR