EMT kasvatas 2013. aastal kliendiarvu ja säilitas turuosa

emt-4g

EMT kasvatas 2013. aastal kliendiarvu ja säilitas turuosa. Kasv toimus nii andmesides, kõnesides kui M2M ehk seadmetevahelise suhtluse lahendustes. Aastaga kasvas EMT lepinguliste klientide arv 88000 kliendi võrra, ulatudes 2013. aasta lõpuks 685 000 kliendini. Kõnekaartide arv 2012. aasta lõpuga võrreldes langes, kuid lepinguliste klientide arvu kasvu tõttu hoiab EMT jätkuvalt 44% turuosa ning kogu kliendibaas ulatub 865 000 kliendini.

Teenuste lõikes vaadates kasvas klientide arv nii kõneteenuses kui andmesides, samuti M2M ehk seadmetevahelise suhtluse lahendustes.

„Eriti kiire oli kasv muidugi mobiilse interneti valdkonnas,“ ütles EMT juhatuse esimees Valdo Kalm. „Võrreldes 2012. aastaga kasvasid aastaga mobiilse andmeside mahud 1,7 korda ning mobiilset internetti kasutavate klientide arv 20 % võrra.“

2013. aastal investeeris EMT mobiilsidevõrgu kvaliteeti ja teenuste arendusse 23 miljonit eurot. Oluline kasv oli võrguehituses, kus EMT võitis esimese välja antud LTE 800MHz litsentsi ning jätkas 4G võrgu kiiret väljaehitamist. Kokku ehitas AS EMT 2013. aastal välja 543 tugijaama, neist 360 4G võrgus. Investeeringute tulemusel katab EMT 4G levi 97% Eesti territooriumist.

„Kindlasti jätkab EMT 2014. aastal kiire interneti arendamist ja 4G võrgu tihendamist,“ ütles Kalm. „Kuna kogu riiki katva 4G võrgu näol on oluline infrastruktuur loodud, prognoosime 2014.aastaks kiiret nutiseadmete kasutuse kasvu.“

Üheks EMT 2013.aasta oluliseks sammuks oli koostöö Elioniga eesmärgiga pakkuda klientidele kogu telekommunikatsiooniteenuste valikut. 2013. aasta jooksul avasid EMT ja Elion üheksa ühisesindust erinevates Eesti linnades. Samuti ühendasid EMT ja Elion suurkliendihalduse, eesmärgiga jätkuvalt parendada suurklientide teenindamist ning nende vajadustele vastavate ühtsete sidelahenduste pakkumist nii mobiili- kui lairibavaldkonnas.

EMT käive langes 2013.aastal 15,2 %, käivet mõjutas negatiivselt regulatsioon.

2013. aastal tunnistati AS EMT Tööandjate Keskliidu, EAS-i ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja poolt taas Eesti kõige konkurentsivõimelisemaks side- ja telekommunikatsiooniettevõtteks.