Elioni töötajad said alampalgatõusu

Elion

Eile allkirjastasid Eesti Telekommunikatsiooni ja IT töötajate Ametiühing ning Sidetöötajate Ametiühing kollektiivlepingu Elion Ettevõtted AS-iga, millega lepiti kokku, et sõltumata ametikohast on Elioni minimaalne põhitöötasu täistööajaga töötamise korral vähemalt võrdne vastavaks aastaks vabariigis kehtestatud kahekordse kuutasu alammääraga.

Telekommunikatsiooni ja IT töötajate Ametiühingu esimehe Kersti Langi sõnul saavad seekord palgatõusu need Elioni töötajad, kes seda kõige enam vajavad, kuid järgmisel aastal taotletakse palgatõusu juba täpsemalt ametikohti ja nende palgatasemeid analüüsides.

„Lisaks palkadele vaatasime üle ka teiste hüvede paketi,” rääkis Lang lisades, et kollektiivleping käsitleb muuhulgas tasustatud lisapuhkuse päevi, toetusi paljulapselistele peredele ja puudega lapse lapsevanematele ning paremini on reguleeritud ka kogu kollektiivlepingus mõistete osa.

Sidetöötajate Ametiühingu esimees Kadri Kangur lisas, et väga oluline on kaasata töötajaid ettevõtte jaoks oluliste otsuste tegemise protsessi. Seoses sellega leppisid pooled kokku täiendada tööandja ja ametiühingute vahelist informeerimise ja konsulteerimise korda.

Elionis töötab kokku umbes 1800 inimest, kellest ametiühing esindab erinevate ametite esindajaid.