Eleringi olulise alajaama teise etapi Ida-Virumaal ehitab Empower

Elering allkirjastas möödunud nädalal lepingu Ida-Virumaal Eesti Elektrijaama juures asuva 330 kilovoldi alajaama teise etapi ehituseks Empower AS-iga, tööde maksumus on 9,1 miljonit eurot ilma käibemaksuta.

Empower tegi tööde teostaja leidmiseks korraldatud riigihankel kõige madalama hinnaga pakkumuse. Kokku laekus hankele viis pakkumust.

„Eesti Elektrijaama alajaama teise etapi muudab Eleringi jaoks oluliseks asjaolu, et selle valmimise järel väheneb elektrisüsteemi sõltuvus naabruses asuva Eesti Elektrijaama tööst ehk varustuskindlus suureneb terves Eestis,“ kommenteeris Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi. Alajaama teise osa valmimise järel suudab Eesti põhivõrk riskivabalt töötada ka olukorras, kus Narva elektrijaamades ei tööta ükski energiaplokk.

Eesti Elektrijaama alajaama teine etapp on Eleringi suurim üksikinvesteering sellel aastal. Alajaama teine etapp rajatakse täiesti uuena tühjale platsile. Ehitustööd algavad maikuus ja ehitaja annab objekti Eleringile üle 2017. aasta kevadel.

Eesti Elektrijaama 330 kilovoldi alajaama esimese etapi rekonstrueerimistööd toimusid aastatel 2011-2013. Ehitustöid teostas siis samuti Empower.