Elektrilevi rikkebrigaadid tegelevad rikete kõrvaldamisega

Elektrilevi töös

Täna hommikul kella 8 seisuga oli Elektrilevi tööpiirkonnas vooluta 63 500 majapidamist. Öö ja varahommiku jooksul oli rike kõrvaldatud enam kui 10 000 kliendil. Kõige rohkem oli elektrita majapidamisi hommikuse seisuga Pärnu-, Saare-, Tartu-, Viljandi- ja Valgamaal.

“Brigaadidel on öösel tublisti tegemist olnud ja alates hommikust värbame abiväge järjest juurde. Kindlasti suureneb päeva jooksul meile teadaolevate rikete arv, kuna hommikul saame klientidelt telefonikõnesid madalpingerikete kohta, millest meil seni info puudus,” selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Taivo Tõnne. Tema sõnul on jätkuva tormi oludes rikete arv nii üles- kui ka allapoole muutuv ja lõpliku info mõjutatud majapidamistest saab öelda alles olukorra stabiliseerudes.

“Mõistame, et voolu kadumine põhjustab palju ebamugavust ja teeme parima, et elekter võimalikult kiiresti tagasi tuua. Tegutseme süsteemselt, liikudes suurematelt liinidelt väiksemateni ja arvestades mõistagi ka elutähtsate teenuste elektrivarustust,” lisas Tõnne.

Elektrilevile teadaolevatest riketest saadab ettevõte ise klientidele SMS-teate. Ettevõte palub helistada rikketelefonile 1343 vaid siis, kui klient ei ole rikkega tegelemisest teavitavat sõnumit saanud. “Nii väheneb kõnekeskuse koormus ja meieni jõuab kiiremini info nendest madalpingeriketest, millest Elektrilevi juhtimiskeskus veel teadlik ei ole,” ütles Tõnne. Elektrilevi palub inimestel helistada ka siis, kui on teavet liinile langenud puust või muust rikke asukoha või ohuolukorrast.

Katkenud elektriliinidele ei tohi läheneda ega neid puudutada, kuna juhtmed võivad olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi isegi 10 meetri raadiuses.

Elektrilevi