Elektrilevi on taastanud voolu 79 600 majapidamisele

Elektrilevi töös

Täna kella 14 seisuga oli Elektrilevi tööpiirkonnas tormi tõttu vooluta jäänud kodudest 79 600 saanud elektri tagasi. Koos madalpingerikete prognoosiga või hinnanguliselt vooluta olla veel ligi 40 000 majapidamist. “Madalpingevõrgu rikked on hinnangulised, sest nende tegelik ulatus tuleb välja alles pärast seda, kui rikked suurtel liinidel ehk keskpingevõrgus on kõrvaldatud. Esialgsel hinnangul võib tormist mõjutatud majapidamiste arv ulatuda ligikaudu 120 000-ni, kuid see number üha täpsustub,” selgitas Elektrilevi juhtimiskeskuse juhataja Taivo Tõnne.

Täna toimunud pressikonverentsil tõdes Elektrilevi juhatuse liige Jaanus Tiisvend, et õiged investeerimisotsused kannavad vilja. “Võrdlesime tänast tormi kahe aasta taguse jõulutormiga ja näeme, et keskmiselt jäi seekord iga võrgus toimunud rikkesündmuse kohta vooluta 15 protsenti vähem kliente. See tähendab, et oleme liine ilmastikukindlamaks ehitanud õigetes kohtades, “ lisas ta.

Kõige rohkem on torm Elektrilevi võrgupiirkonnas tekitanud kahju Tartu-, Viljandi-, Pärnu-, Valga- ja Saaremaal. Elektrilevi loodab kõik keskpingerikked kõrvaldada homseks, madalpingeriketest jääb osa tõenäoliselt ka järgmisse nädalasse.

“Klient saab kõige paremini infot prognoositava likvideerimise aja kohta rikketelefoni 1343 automaatvastajast, kus uuendame oma prognoose iga päev,” ütles Tõnne. Ülevaade rikete seisust maakondade kaupa on toodud 30.10 kella 10:00 seisuga: https://www.elektrilevi.ee/et/katkestuste-kaart.

Elektrilevi tuletab meelde, et katkenud elektriliine ei tohi mingil juhul puudutada ega neile läheneda, kuna juhtmete alune maapind võib olla pinge all ning anda eluohtliku elektrilöögi. Kui inimesed märkavad ohtlikke olukordi või neil on infot puu asukoha kohta liinil, palub ettevõte helistada rikketelefonil 1343.

Screen Shot 2013-10-30 at 6.02.47 PM