EK asepresident, kutsub üles osalema lairibaühenduse kiiruse mõõtmise uuringus

Neelie Kroes, Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik toetab Euroopa Liidu poolt rahastatud uuringut, mille eesmärk on tuvastada, kui kiired lairibaühendused on kättesaadavad 27 Euroopa Liidu liikmesriigis, Islandis, Norras ja Horvaatias. Tulemuste abil aidatakse Euroopa Komisjonil digitaalarengu tegevuskava raames mõista, missuguse kvaliteediga teenus jõuab tegelikkuses kasutajateni ning suunata investeeringuid lairibaühenduse kiiruse tõstmiseks.

“Kõik Euroopa Liidus peaksid saama nautida vabalt ja seaduspäraselt interneti hüvesid, ilma peidetud piiranguteta või aeglasema kiirusega, kui neile on lubatud,” ütles Euroopa Komisjoni asepresident ja digitaalarengu volinik Neelie Kroes. “Meil on tarvis koguda informatsiooni esmaallikast ehk Euroopa tarbijatelt, et välja selgitada reaalne lairibaühenduste kvaliteet. Selle informatsiooniga saame me hõlpsasti välja selgitada, missugused riigid on olnud siiani valdkonnas edukad ning missugused riigid on arengust maha jäänud. See lubab meil omakorda suunata toetusi ja investeeringuid vastavalt vajadustele.”

Uuring mõõdab lairibaühenduse kiirust vabatahtlike abil, kes varustatakse seadmega, mis ühendatakse lairibaühendusega. Uuringu läbiviimiseks ning statistiliselt esinduslike ja usaldusväärsete tulemuste saamiseks soovitakse uuringusse kaasata üle 100 000 vahatahtlikku, sealhulgas 2000 vabatahtlikku Eestist.

Euroopa Komisjoni uurimus viiakse läbi lairibaühenduste kiiruse mõõtmisele spetsialiseerunud firma SamKnows poolt.

“SamKnows on teostanud sarnaseid lairibaühenduste kiiruse ja soorituse mõõtmise projekte erinevates riikides. Meie visiooniks on luua globaalne standard lairibaühenduse soorituse mõõtmiseks,” ütles SamKnows tegevdirektor Alex Salter. „Me loodame luua Euroopas tugeva tarbijate toetusvõrgustiku, et uurida internetiteenuste probleeme pikema perioodi vältel. Loodame, et võimalus tõmmata tähelepanu lairibaühenduse teenuse kvaliteedile riigis ning võimalus saada oma riigi infrastruktuuri parandamiseks rahastust, on mitmetele vabatahtlikele piisavaks motivatsiooniks, et ühineda programmiga ka Eestis.“

Projekt on loodud eesmärgiga pakkuda selget arusaama internetiteenuste kiirusest ja kindlusest kõikides liikmesriikides Euroopas. Peale tulemuste selgumist tehakse need kättesaadavaks Euroopa Komisjonile, internetiteenuste pakkujatele, reguleerijatele ja tarbijatele.

Selleks, et hakata vabatahtlikuks, peab lairibaühendusega isik Eestis registreerima ennast aadressil http://www.samknows.eu/. Pärast registreerumist saadetakse osalejatele pisikene “Whitebox” seade, mis ühendub osaleja modemi või ruuteri külge. Ajal, mil osaleja ei kasuta lairibaühendust, viib pisikene Whitebox seade läbi seeria automatiseeritud teste, et mõõta ühenduse kiirust ja teisi parameetreid.

Õppevideo “Whitebox” paigaldamise kohta
httpv://www.youtube.com/watch?v=NBlCDupot3I