Eesti ja Suurbritannia sõlmisid e-teenuste alase koostöö kokkuleppe

Miss-Great-Britain__504114a

Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu ja Suurbritannia valitsuse tehnoloogiadirektor Liam Maxwell allkirjastasid täna koostöökokkuleppe, et vahetada kogemusi lihtsate ja kasutajasõbralike riiklike e-teenuste loomisel.Memorandumi kohaselt on koostöö eesmärk luua ühisprojekte, tihendada ekspertide vahelisi kontakte ning jagada kogemusi e-teenuste disaini, arhitektuuri ja turvalisuse alal.

“Selle kokkuleppe esimeste viljadena algatame koostööd näiteks avatud standardite, elektroonilise isikutuvastuse ja avaandmete vallas. Esialgu on need projektid kahepoolsed, ent edaspidi ootame ühinema ka teisi riike,” ütles Suurbritannia valitsuse tehnoloogiadirektor Liam Maxwell.

“Mul on hea meel, et meie koostöö Suurbritanniaga on lepinguga ametliku kinnituse saanud. Suurbritannia on oma e-riigi arendamise väga jõuliselt käsile võtnud ning Eestil on brittide kogemusest avaliku halduse ja IT-halduse ühendamisel võimalik omandada palju ainulaadseid kogemusi. Kindlasti huvitab meid ka küberturbealane koostöö,” sõnas Riigi Infosüsteemi Ameti peadirektor Jaan Priisalu.

Priisalu ja Maxwell allkirjastasid kokkuleppe Põhja- ja Baltimaade ning Suurbritannia peaministrite kohtumise ajal Riias. Peaministrid arutasid kohtumisel rohemajanduse ja infoühiskonna küsimusi, sealhulgas piiriüleste e-teenuste eelduseid ja võimalusi. Riigi Infosüsteemi Amet andis kohtumisel ülevaate Eesti nägemusest piiriüleste e-teenuste ühisest arendamisest, samuti Eestis kasutatava andmevahetuskihi X-tee võimalustest.

Eesti ja Suurbritannia IT-alane koostöö sai hoo sisse 2012. aasta kevadel, mil Eestit külastas Suurbritannia valitsuse IT-minister Francis Maude. Alates eelmisest suvest nõustab riigiportaali eesti.ee juht Mihkel Tikk Cabinet Office’i töögruppi, mille ülesanne on põhjalikult üle vaadata Suurbritannia valitsussektori infoühiskonna strateegia ja e-teenused. Ühendkuningriik on otsustanud liituda ka Tallinnas asuva NATO küberkaitse kompetentsikeskusega.

Allkirjastatud dokument (.pdf, 341 KB)