Eesti Interneti SA nõukogu kutsus Jaak Lippmaa juhatusest tagasi

Eesti Interneti SA nõukogu otsustas ühehäälselt lõpetada Eesti maatunnusega tippdomeeni sponsororganisatsiooni sihtasutusele re-delegeerimist takistama asunud Jaak Lippmaa volitused sihtasutuse juhatuse liikmena.

Nõukogu leidis, et Jaak Lippmaa ei ole täitnud oma kohustusi re-delegeerimise korraldamisel ning kasutas oma senise sponsororganisatsiooni tehnilise kontaktisiku positsiooni re-delegeerimise takistamiseks. Huvide konflikti ja juhatuse liikme kohustuste rikkumise tõttu ei pidanud nõukogu võimalikuks Jaak Lippmaa jätkamist sihtasutuse juhatuse liikmena.

Sihtasutuse juhatus jätkab üheliikmelisena.

Nõukogu esimees Maria Värton ütles, et sihtasutus tegeleb .ee tippdomeeni registri haldamisega juba 2010. aastast ja töö jätkub, ometi on ICANN-i andmebaasis andmete korrastamine lõpule viimata vastavalt 2008. aastal laiapõhjalises töörühmas otsustatule. „Eesti domeenikorralduse areng on kindlasti teinud hüppe võrreldes 2008. aastaga, kuid kahetsusväärselt on viimaste sündmuste valguses õhku paisatud süüdistusi sihtasutuse aadressil. Nõukogu kontrollib sihtasutuse kulude põhjendatust ja otsustab selle põhjal, kas sihtasutuse juhatuses on tarvis veel muutusi teha,“ ütles Värton.

Eesti Interneti SA on Vabariigi Valitsuse ja Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) poolt asutatud organisatsioon, mille eesmärk on Eesti .ee maatunnusega tippdomeeni ja sellega seotud infrastruktuuri haldamine.