Eesti Infotehnoloogia Sihtasutuses toimus IKT kõrghariduse teemaline ümarlaud.

Eesti Infotehnoloogia SA korraldusel toimus eile Tallinnas IKT valdkonna kõrghariduse arengut käsitlev ümarlaud teemal „IKT kõrgharidusega spetsialistide nõudlus ja pakkumine – kas ülikoolide ja IKT sektori tulevikuvisioonid kattuvad?“.Ümarlaual esinesid ettekannetega Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna asejuhataja Helen Põllo, Tallinna Tehnikaülikooli Infotehnoloogia teaduskonna dekaan professor Ennu Rüstern, Tartu Ülikooli Arvutiteaduse instituudi juhataja professor Jaak Vilo ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu president Taavi Kotka.

Osalejad tõdesid, et Eesti IKT sektoris valitseb jätkuvalt suur puudus haritud spetsialistidest ning seeläbi jääb realiseerimata suur ekspordi ning majanduskasvu kiirendamise potentsiaal. Väga suureks probleemiks on üliõpilaste suur väljalangevus, mida samas mõjutab negatiivselt suur surve tööjõuturu poolt veel õppivate tudengite töölepalkamise läbi. Ülikoolid rõhutasid vajadust tagada noorte teadlaste ja tulevaste õppejõudude pealekasv ja täiendavad toetused doktorantidele. Oluliselt tuleb edasi arendada ülikoolide ja tööandjate koostööd üliõpilaste praktikakorralduse alal.

Ümarlaual tõdeti, et riigi, tööandjate ja ülikoolide koostöös on võimalik suurendada nii IKT erialade lõpetajate kvantiteeti kui kvaliteeti. Selleks on suures osas suunatud ka käivitatud IT Akadeemia initsiatiiv ning riiklik IKT programm.

Ümarlaua läbiviimist toetas „Eesti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia kõrghariduse ning teadus- ja arendustegevuse programmi 2011-2015“ (IKTP) rakendusprogramm.

Eesti Infotehnoloogia Sihtasutus (EITSA) on Eesti Vabariigi, Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Eesti Telekomi ning Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu poolt asutatud mittetulunduslik organisatsioon, mille ülesandeks on kaasa aidata kaasaja nõuetele vastava kõrgharidusega IT spetsialistide ettevalmistamisele ning toetada info- ja sidetehnoloogia alast arendustegevust Eestis.