Eesti esimene tuulikupark tähistab täna kümneaastast juubelit

2002. aasta 11. oktoobril avati Virtsu sadamas pidulikult Eesti esimene tuuleelektrijaam, millega pandi alus tuuleenergeetika arengule Eestis. 
Virtsu sadama läheduses olev tuulikupark oli Eestis esimene kaasaegsetele nõuetele vastav tuuleelektrijaam. Eesti Energia paigaldas Virtsu tuulikuparki oma kõige esimese elektrituuliku, millega astuti esimene samm loodussõbraliku tuuleelektri laiema kasutuselevõtu suunas.

Tol ajal koosnes Virtsu tuulikupark kolmest tuulikust koguvõimsusega 1,8 MW aastase elektritoodanguga kuni 4,8 GWh. Eesti esimene tuulikupark suutis elektriga varustada umbes 500 kodumajapidamist. Eesti Energia koostööpartneriks Eesti esimese tuulikupargi rajamisel oli 4Energia.

„Kümne aastaga tegi tuuleenergeetika Eestis tohutu arenguhüppe. Kui kümme aastat tagasi püstitas Eesti Energia Virtsu sadamasse esimese tuuliku, siis tänaseks toodame elektrit viies tuulikupargis 46 tuulikuga,“ sõnas Eesti Energia taastuvenergia ja väikekoostootmise juht Innar Kaasik.

Alates 2002. aastast tootis Eesti Energia tuulest kokku 318 215 MWh tuuleelektrit, mis vastab umbes 120 000 keskmise Eesti pere aastasele elektritarbimisele. Võrdluseks oleks sama koguse elektri tootmiseks pidanud kaevandama ligi 400 000 põlevkivi. Tänu loodussõbralikult toodetud elektrile jäi kümne aastaga õhku paiskamata ca 360 000 tonni süsihappegaasi, mis võrdub keskmiselt umbes 90 000 sõiduauto teelt kõrvaldamisega.

Hetkel toodab Eesti Energia tuulest elektrit Aulepas, Virtsus, Ruhnu saarel, Narvas endisele tuhaväljale rajatud tuulikupargis ning hiljuti alustasid tööd ka Eesti Energia 9 uhiuut tuulikut Paldiski tuuleelektrijaamas. Möödunud aastal tootis Eesti Energia tuulest 94 189 MWh elektrit ning sel aastal toodang kasvab tänu uutele tuulikuparkidele Narvas ja Paldiskis.

 

Eesti Energiale kuulub ka Baltimaade võimsam Aulepa tuulikupark, mis alustas tööd 2009. aasta suvel. Algselt oli tuulikupargis 13 tuulikut koguvõimsusega 39 MW ning tänaseks kasvas see veel kolme tuuliku võrra. Aulepa tuuleelektrijaama koguvõimsus on nüüdseks 48 MW ning aastane elektritoodang kuni 123 GWh, selle toodanguga saab katta ca 43 000 keskmise tarbimisega Eesti pere aastase elektrivajaduse.