@eesti.ee lõpuga meiliaadressi kasutamine muutub üha populaarsemaks

Tänase seisuga on riigiportaalis eesti.ee oma ametliku e-posti aadressi aktiveerinud 128 040 inimest, kellest ligi pooled ehk 55 780 on tellinud ka erinevaid teavitusteenuseid.Viimase pooleteise kuuga lisandus 4669 uut eesti.ee e-posti aadressi suunamist ning 1632 inimest aktiveeris mõne teavituse. Eesti Vabariigi antud meiliaadressi kujul Eesnimi.Perekonnanimi@eesti.ee saavad tasuta kasutada kõik inimesed, kellel on Eesti ID-kaart ning selle aktiveerimiseks riigiportaalis kulub vaid mõni minut. Kõik virtuaalsele @eesti.ee aadressile saadetud kirjad tuleb suunata edasi inimese tegelikule e-posti aadressile. @eesti.ee lõpuga aadress on ametlik suhtluskanal kodaniku ja riigi vahel ning võimaldab asutustel inimesega vajadusel elektrooniliselt ühendust saada.

Lisaks hästi meeldejäävale ja neutraalsele e-posti aadressile saavad selle kasutajad tellida erinevaid praktilisi teavitusteenuseid. Näiteks pole paljudel meeles, millal oleks õige aeg juhilubasid vahetada või sõidukiga tehnilisele ülevaatusele minna. Aegunud juhiloaga sõitmine on aga seaduse silmis sama, mis loata sõit ja trahv selle rikkumise eest kuni 300 eurot. Ka kohustusliku tervisetõendi aegumisel peatub automaatselt sõiduki juhtimisõigus. Eesti.ee-s teavitusteenuse aktiveerinud inimesele saadab maanteeamet aga 30 päeva enne dokumendi kehtivuse lõppemist SMSi või e-kirjaga meeldetuletuse.

Riigiportaali lisandub loodetavasti veel tänavu Politsei- ja Piirivalveameti teenus, mis tuletab meelde ID-kaardi ja passi kehtivusaja lõppemist. Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) viis aprilli lõpust kuni juuni keskpaigani läbi teavituskampaania, et tuletada inimestele meelde eesti.ee võimalusi ning kutsuda neid kasutama riigiportaali koondatud enam kui 200 e-teenust.

Põneva ja informatiivse lahendusena töötas RIA kampaaniaks välja riigiportaali interaktiivse keskkonna, kus inimesele kuvatakse ülevaatlikult ühel leheküljel valik tema kohta riiklikes andmebaasides leiduvast infost. Ervinali nime kandvat veebilahendust aadressil ervinal.eesti.ee on tänaseks külastanud üle 19 000 unikaalse kasutaja kokku 72 eri riigist.

“Eesti.ee eesmärk on teha inimestele riigiga suhtlemine lihtsamaks ning Ervinalile antud tagasisidet võtame arvesse riigiportaali edasisel arendamisel,” rääkis portaali toimetaja Tiina Rekand.

Riigiportaal eesti.ee sündis 2007. aastal Teabeportaali ja Kodanikuportaali ühendamisel. Kui esimesel aastal külastati portaali 218 000 korda, siis mullu kogunes külastusi kokku 3,4 miljonit.

Portaali populaarsemad teenused on elukohateate ja vanemahüvitise taotluse esitamine, oma andmete vaatamine riiklikest registritest, töövõimetushüvitise vaatamine ning Euroopa ravikindlustuskaardi taotlemine.

Riigiportaali teavituskampaania toimus Euroopa Liidu struktuurifondide programmist “Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine” ja seda rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond.