E-riigi Akadeemia aitab arendada Kõrgõzstanil e-teenuseid

e-riik-e1336915569574

E-riigi Akadeemia alustas ettevalmistavaid töid e-teenuste arendamiseks Kõrgõzstanis. Ameerika Ühendriikide arengukoostöö agentuur (USAID), Eesti Välisministeeriumi ja E-riigi Akadeemia koostöö tulemusena on aasta pärast Kõrgõzstani loodud organisatsiooniline, õiguslik ja tehniline valmisolek X-tee laadse andmevahetussüsteemi kasutuselevõtuks, ühendatud neli valitsusasutust ning testitud esmased e-teenused.

Kõrgõzstan on kolmandaks riigiks, kus E-riigi Akadeemia aitab e-teenuste eelduseks olevat e-valitsemise keskset süsteemi juurutada. Varasemalt on seda tehtud Palestiinas ning tegemisel Namiibias. Andmevahetussüsteemi ettevalmistamises ja valmimises osalevad Eesti poolt E-riigi Akadeemia ja Eesti tehnoloogiafirmad.

E-riigi Akadeemia tegevjuht Arvo Otti sõnul on esmalt vaja anda Kõrgõzstani e-valdkonda kureerivale asutusele organisatoorne ja seadusandlik võimekus ja oskusteave koordineerida e-valitsemise arendamist riigis. “Projekt algab dokumentide koostamisest, koosolekutest ning inimeste koolitustest, samuti vajaliku tehnoloogilise kompetentsi ülekandmisest Kõrgõzstani projektipartneritele,“ rääkis Arvo Ott. “Alles seejärel saab võimalikuks IT-lahenduste ja e-teenuste loomine ning on tagatud see, et keegi vastutab nende jätkusuutliku arendamise eest ning oskab seda ka teha.”

Ta rääkis, et on näinud mitmetes teistes riikides olukordi, kus väljatöötatud tehnilised lahendused pole kasutuses, sest puudub keskne vastutaja ja arengu suunaja. “Kõrgõzstanis nõustame ja koolitame e-valitsemise keskse koordineerimisasutuse ja rakenduskeskuse töötajaid, et peale meie töörühma lahkumist jätkuks kestlik e-valitsemise arendamine,” selgitas Arvo Ott.

 

Edasise tegevuse tulemusel luuakse andmevahetuskihi kasutusele võtmiseks õiguslik raamistik, koostatakse vajalikud tegevuskavad ning IT-arhitektuuri kirjeldavad dokumendid ning viiakse läbi arendus- ja haldusmeeskonna ning teiste kõrgemate riigiametnike koolitused. Seejärel ühendatakse pilootprojekti raames kuni 4 riigiasutust andmevahetussüsteemi ning töötatakse välja esmased e-teenused, mis tagaksid süsteemi jätkusuutliku toimimise riigi igapäevaülesannete täitmisel.

Kõrgõzstani e-valitsemisele alust loova andmevahetuskihi loomist toetavad USAID ja Eesti Välisministeerium kokku 600 000 euroga.

E-riigi Akadeemia SA on sõltumatu infoühiskonna arendus- ja analüüsikeskus, mis loodi 2002. aastal Eesti Vabariigi Valitsuse, ÜRO Arenguprogrammi (UNDP) ja Avatud Ühiskonna Instituudi (OSI) toetusel. E-riigi Akadeemia loob ja vahendab e-valitsemise, e-demokraatia ja riigi küberturvalisuse alast teamust ning tutvustab Eesti e-riigi lahendusi kõikjal maailmas.