Domeenivaidluste komisjon andis lahendi Guess?, Inc. vaidluses domeeninime guess.ee üle

Domeenivaidluste komisjon andis lahendi Guess?, Inc. vaidluses domeeninime guess.ee üle. Komisjon leidis, et domeeninimi guess.ee oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud õigust või õigustatud huvi antud domeeninimele.
Vaidlustaja esitas vaidlustusavalduse domeeninime guess.ee üleandmiseks 22. detsembril 2011.a. Vaidlustaja on rahvusvaheliselt tuntud riiete, jalatsite ja aksessuaaride ning kosmeetikatoodete tootja, kellele kuuluvad Eestis kaubamärgid GUESS? (kujutis) 14. aprillist 1994 ning GUESS 25. oktoobrist 1995.

Domeenivaidluste komisjon (Komisjon) leidis, et Vaidlustaja kaubamärgid on varasemaks õiguseks, esitatud tõenditest nähtus, et vaidlustajale kuuluvad vastavad Eestis registreeritud kaubamärgid ning need mõlemad on kõnealusest domeeninimest varasemad.
Vaidlustaja põhistas Komisjoni kohaselt piisavalt seisukohta, et registreerijal puudub õigus või õigustatud antud domeeninimele guess.ee. Kuna registreerija ei esitanud põhjendusi ega tõendeid oma õiguse või õigustatud huvi kohta, siis järeldas Komisjon, et sellised asjaolud puudusid ning domeeninimi oli registreeritud ilma, et registreerijal oleks olnud sellele õigust või õigustatud huvi. Ülatoodud kokkuvõtvatel põhjustel tegi Komisjon otsuse anda domeeninimi guess.ee üle vaidlustajale Guess?, Inc.

Lahendi täistekst on avaldatud Eesti Interneti SA veebilehel www.internet.ee/domeenivaidlused