Esimene ametlik Eesti ja Läti vaheline elektrooniline dokument sai allkirja!

Id kaart turva risk
Eile, 11. detsembril 2014 allkirjastasid Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ITL) ning Läti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Assotsiatsioon (LIKTA) Riias koostöömemorandumi. Eesmärgiks on arendada kahe riigi vahel piiriüleseid e-teenuseid ja propageerida digitaalset majandusruumi ühtse digitaalse turu arendamisel.

ITL-i  president Anneli Heinsoo: “LIKTA ja ITLi vahelise memorandumi allkirjastamine annab kinnitust, et Eesti ja Läti vahelised piiriülesed e-teenused on kättesaadavad ja kasutatavad ning mõlemad riigid saavad oma asjaajamist oluliselt lihtsustada, allkirjastades e-dokumente digitaalselt.“ Ta jätkab: Riikide vaheline koostöö toetab ja tugevdab piiriüleste digitaalteenuste arendamist ning levikut nii Lätis kui Eestis. See on järjekordne näide  riikidevahelise e-ärikeskkonna toimimisest ning samm edasi  ühtse digitaalse turu  arendamisel Euroopa Liidus.”

LIKTA president Signe Bāliņa rõhutas pärast dokumendi allkirjastamist, et võimalus allkirjastada dokumente elektrooniliselt ja rahvusvahelisel tasandil pakub laialdaselt koostöövõimalusi nii era- kui avalikule sektorile. Ta lisas: „Ühtlasi soodustab see uute piiriüleste digitaalteenuste arengut.”

e-dokument allkirjastati 11.12.14 LIKTA 16. aastakonverentsil. Sündmuse juhatas sõnavõtuga sisse Euroopa Komisjoni digitaalse ühisturu asepresident Andrus Ansip. Oma kõnes meenutas Ansip, et esimene ajalooline hetk, mil sõlmiti teadaolevalt maailma esimene digiallkirjastatud valitsustevaheline kokkuleppe, sõlmiti Eesti ja Soome vahel täpselt aasta tagasi. Fookuseks oli ühine e-teenuste arendamine.

Tänaseks on toimunud digitaalseid allkirjastamisi Eestis enam kui 189 miljonil korral ning Lätis enam kui 7 miljonil korral. Piiriüleste digitaalsete dokumentide allkirjastamine on Läti ja Eesti vahel võimalik eParakastītajs 3.0 ja DigiDoc3 rakendustesse sisse ehitatud uue funktsionaalsuse abil. Suund on teenust edasi arendada nii, et rakendused suudavad lähitulevikus juba ka lugeda ühtset bdoc formaati.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit (ametlik lühend ITL) on vabatahtlik organisatsioon, mille peaeesmärk on ühendada Eesti infotehnoloogia- ja telekommunikatsiooniettevõtteid, arendada nende koostööd Eesti suundumisel infoühiskonda, esindada ja kaitsta liikmesettevõtete huve ning väljendada nende ühiseid seisukohti. Liidu põhilised tegevussuunad on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonna populariseerimine, erialase hariduse edendamine ja seadusandluse parandamine. Lisateave: www.itl.ee

Läti Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Assotsiatsioon (LIKTA) on 1998. aastal asutatud Läti juhtiv valitsusväline professionaalne IKT  ühendus, mis koondab enam kui 75 IKT ettevõtet, haridus- ja teadusasutust ja IKT valdkonnas tegutsevat eraisikust liiget. LIKTA peamiseks eesmärgiks on arendada infoühiskonda ning edendada valdkonnaalast haridust, tööstust ja eksporti. Lisateave: www.likta.lv.