Askur Alase Eesti Interneti SA-d puudutavas arvamusloos esitatud ebatäpsete või mitte täielike väidete ümber lükkamine

Askur Alas jätkab tänaseks Ekspressi arvamus loos Eesti Interneti SA nädal tagasi alustatud teemat. Kui esimeses uudisloos olid Eesti Interneti SA antud vastused kajastatud puudulikult, siis tänases arvamusloos käsitleb Alas arvamuste kõrval ka faktiväiteid ja spekulatsioone, kuid ajakirjaniku poolt enne loo avaldamist küsitud ja asutuse poolt küsimustele antud vastused on enamiku väidete puhul sootuks kajastamata. Teatud juhtudel ei ole asutuse selgitust üldse küsitud.

Artiklis on väidetud viitega ühele teisele ja Eesti Interneti SA-ga mitte seotud kohtuasjale, jusktui oleks asutuse raha eest soetatud kaupu ja teenuseid töötajate isiklikuks tarbeks. Süüdistus on alusetu. Huvi äratanud kulud olid Selverist soetatud kaubad, aasta jooksul kokku 900 euro eest. Tegemist on asutuse kontoris külaliste vastuvõtmiseks kohv, tee, kohvikoor ja suupisted. Restoranides on toimunud kohtumised asutuse väliskülaliste ja partneritega ca 1-2 korral kuus. Samuti asutuse töötajate, nõukogu ja domeenivaidluste komisjoni liikmete jõulude ning aastalõpu koosviibimine. Kohtumiste ja aastalõpu koosviibimise kulu kokku 3000 eurot. Samuti mainitud kaupluses Kangas ja Nööp on sihtasutuse assistendi poolt tehtud soetused 20.12.2011 ja 23.12.2011 summas kokku 13 eurot 40 senti. Märkimata on Kangas ja Nööp soetatud ost ise, mis on asutuse poolt välja saadetud jõulukaartide juurde kuulunud pael. Märgitud “lustaka saunapeo” juures on jäänud märkimata, et tegu oli kohtumisega MTÜ Eesti Internetikasutajate Liiduga, mis koosnes 3 osast: ettekanne, arutelu internetikogukonna teemadel ja sotsialiseerumine. Arutelud ja konsultatsioonid internetikogukonna erinevate osapooltega on osa asutuse tööst. Nimetatud portaalide arenduste puhul on jäänud märkimata, et portaalid on tellitud funktsionaalsuses valmis ja lahendustel teostatakse garantiitöid testimise käigus ilmnenud vigade parandamiseks ning kasutajaliideste kujundust, mis järel antakse portaalid käiku.

Artiklis esitatud väide, et Kauts ei ole Ekspressile Politsei uurimise teemal suheldes tõtt rääkinud on väär. Lõigust võib jääda ekslik mulje, justkui oleks Kauts esitanud Politseile avalduse nõukogu liikmete suhtes uurimise alustamiseks. Alas jätab märkimata, et asutuse juhatuse liige Kauts kutsuti Politseisse ütlusi andma kui tunnistaja seoses nõukogu liikmete A. Otsa ja E. Urva võimaliku Korruptsioonivastase seaduse rikkumisega ja Kriminaalmenetluse seadustiku ning Väärteomenetluse seadustiku järgi ei ole juhatuse liikmel võimalik ütluste andmisest keelduda.

4 thoughts on “Askur Alase Eesti Interneti SA-d puudutavas arvamusloos esitatud ebatäpsete või mitte täielike väidete ümber lükkamine”

  1. Tekib küsimus mispärast nad ise ei pane täpselt kirja kuhu ja kui palju raha kulunud on ning kogu infot avalikult üles ei riputa? Siis saaks iga inimene ise järgi vaadata ning omad järeldused teha ning ei peaks läbi ajalehtede-suuvoodrite pidevalt edasi-tagasi kemplema.

Kommenteerimine on suletud.