Share

Vista SP1 tulekul…

Kuigi Windows Vista Sp1 on juba Release Candidat olemas on oodata lõppversiooni alles 15 Veebruariks, mitteametlikel andmetel. Allikas: PC World