Viimsi pakub Euroopa IT-agentuurile ja Euroopa koolile mereäärset krunti

Viimsi vald pakub IT-agentuurile peakontoriks Miiduranna külas asuvat mereäärset krunti, kuhu saaks rajada ka Euroopa Kooli.

„Viimsi vald otsustas osaleda Riigi Kinnisvara ASi korraldatud hankel ning pakkuda IT-agentuurile peakontoriks ühe otse mererannas asuva tühja krundi, millele saaks rajada ka Euroopa õppekavaga kooli,“ ütles Viimsi vallavanem Haldo Oravas. „Eks olnud ju üks argumentidest, millega Eesti IT-agentuuri püüdis, just see, et Eestisse luuakse ka Euroopa õppekavaga kool – valitsus lubas rahvusvahelise hariduse omandamise võimalustesse panustada 3,2 miljonit eurot.“

„Ehkki hanke tingimustes on öeldud, et otsitakse Tallinna kesklinnas asuvat krunti, otsustasime siiski pakkumise teha, sest kui 2003. aastal otsustasid ELi liikmesriikide juhid, et uued agentuurid rajatakse hajutatuna uutesse liikmesriikidesse, on see ka Viimsi argument – miks peaks kõik Eestile olulised asutused just Tallinna kesklinnas olema?“ ütles Haldo Oravas. „Paljud Eestis elavad välisriikide kodanikud eelistavad elamiseks Pirita-Viimsi-Merivälja piirkonda, IT-agentuuri ning Euroopa Kooli paigutamine nende inimeste elukoha lähedusse ning samas looduskaunisse asukohta on argumendiks välismaalt siia tööle suunduvatele peredele.“ Pealegi pakkus Eesti riik Oravase sõnul algselt IT-agentuuri asukohaks krunti Kose vallas, mis asub 36 kilomeetri kaugusel Tallinnast: „Sellega võrreldes asub meie pakutav krunt sisuliselt kesklinnas.“

„Euroopa Kooli eesmärk on võimaldada ühtset haridust Euroopa ühenduste, sh IT-agentuuri teenistujate lastele,” ütles abivallavanem Jan Trei. “Vabade kohtade olemasolul võivad Euroopa Koolides õppida ka teised lapsed. Need võiks olla just Viimsi lapsed. Läbi Euroopa Kooli rajamise Viimsisse näeme lisavõimalusi valla õpilastele rahvusvahelise hariduse omandamiseks. Ühtlasi tähendaks Euroopa Kooli rajamine Viimsisse kindlat sünergiat meie olemasolevate koolide ja haridusvõrguga.”

IT-agentuuri ülesanne on Euroopa Liidu sisejulgeoleku IT-süsteemide operatiivjuhtimine ja arendamine ning sidetaristu haldamine. Agentuuri peakorter hakkab asuma Tallinnas ning andmekeskused Prantsusmaal Strasbourgis ja Austrias Sankt Johann im Pongaus.

Euroopa Kool on ametlik haridusasutuste süsteem, mida ühiselt kontrollivad EL liikmesriikide valitsused, koolide tegevust rahastavad Euroopa Komisjon ja liikmesriigid. Euroopa Kooli lõputunnistust tunnustavad kõigi ELi liikmesriikide ja paljude teiste riikide kõrgkoolid.