VIDEO: ACTA Seminari ettekanded

Teabepäeval otsime vastust infoühiskonna elulistele küsimustele. Mis on ACTA (Anti-Counterfeit Trade Agreement)? Mis on selle leppe algatuse põhjused ja eesmärk? Missugune on ACTA mõju üldisele õiguskliimale Eestis? Missugune on Eesti kompetents ACTA sisu hindamisel? Kus asuvad ACTA praeguse redaktsiooni peamised karid? Kas ja milliseid sanktsioone on oodata kui Eesti ACTA lepet ei ratifitseeri? Kes teeb ACTA rakendumisel järelvalvet? Missuguseid kohustusi seab ACTA internetiteenuse pakkujatele (ISP-d), selleks et teenusekasutajaid kontollida ja neid “teolt tabada”? Missugune võib olla tasuta WiFi saatus ACTA valguses? Kuidas ACTA mõjutab geneeriliste ravimite kättesaadavust?

Indrek Tarand, “Tervitus – ja avasõnad”
httpv://www.youtube.com/watch?v=4LShVIB2CRE
Rickard Falkvinge, “The Copyright Industry in Larger Perspective.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=yyaxgbiqmtc
Karmen Turk, “Anti-ACTA. Kust leping tuli ja miks?”
httpv://www.youtube.com/watch?v=2WEsqhfLrlw
Andrei Korobeinik, “Kas Eesti riigi tasakaalustav roll on ACTA puhul õnnestunud?”
httpv://www.youtube.com/watch?v=E6cLh5iR8X4
Jaak Kikas, “Teadusinfo ja internet.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=3t-W0wnZMNo
Kaidi Sarv, “ACTA mõju ravimite kättesaadavusele.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=yYbuwmqYqdA
Jaak Lippmaa, “Interneti regulaatorid ja sidusgrupid.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=9tpzrfvHz9U
Aleksei Kelli, “Sõnavabadus ja autoriõigus.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=41CA9uirRh0
Brian M. Frere, “Intellektuaalne omand. USA vaade.”
httpv://www.youtube.com/watch?v=LELCRQJq9ek