Share
VIDEO: ACTA Seminari ettekanded

VIDEO: ACTA Seminari ettekanded

Teabepäeval otsime vastust infoühiskonna elulistele küsimustele. Mis on ACTA (Anti-Counterfeit Trade Agreement)? Mis on selle leppe algatuse põhjused ja eesmärk? Missugune on ACTA mõju üldisele õiguskliimale Eestis? Missugune on Eesti kompetents ACTA sisu hindamisel? Kus asuvad ACTA praeguse redaktsiooni peamised karid? Kas ja milliseid sanktsioone on oodata kui Eesti ACTA lepet ei ratifitseeri? Kes teeb ACTA rakendumisel järelvalvet? Missuguseid kohustusi seab ACTA internetiteenuse pakkujatele (ISP-d), selleks et teenusekasutajaid kontollida ja neid “teolt tabada”? Missugune võib olla tasuta WiFi saatus ACTA valguses? Kuidas ACTA mõjutab geneeriliste ravimite kättesaadavust?

Indrek Tarand, “Tervitus – ja avasõnad”
Rickard Falkvinge, “The Copyright Industry in Larger Perspective.”
Karmen Turk, “Anti-ACTA. Kust leping tuli ja miks?”
Andrei Korobeinik, “Kas Eesti riigi tasakaalustav roll on ACTA puhul õnnestunud?”
Jaak Kikas, “Teadusinfo ja internet.”
Kaidi Sarv, “ACTA mõju ravimite kättesaadavusele.”
Jaak Lippmaa, “Interneti regulaatorid ja sidusgrupid.”
Aleksei Kelli, “Sõnavabadus ja autoriõigus.”
Brian M. Frere, “Intellektuaalne omand. USA vaade.”