Valmis uus e-teenus maksuvõla ajatamise taotlemiseks

617294t81h27c7

Sarnaselt füüsiliste isikutega saavad nüüdsest ka juriidilised isikud esitada taotluse enda maksuvõla lihtsustatud ajatamiseks e-maksuametis.
Maksu- ja tolliameti tulude osakonna juhataja Triin Raaper selgitas, et seni oli võimalus esitada taotlus enda maksuvõla osade kaupa tasumiseks e-maksuameti kaudu vaid füüsilistel isikutel, kui nende maksuvõlg jäi vahemikku 50 kuni 600 eurot.

„Alates novembri lõpust saavad aga lihtsustatud ajatamise taotluse esitada elektrooniliselt kõik isikud, kelle maksuvõla summa koos intressiga on kuni 3200 eurot. Uus teenus annab võimaluse e-maksuameti kaudu taotluse esitamiseks umbes 5 000 füüsilisele isikule ja 8 000 juriidilisele isikule. Nende ligi 13 000 võlglase maksuvõlg kokku on 12,5 miljonit eurot, millele lisandub intress,“ rääkis Raaper.

Raaperi sõnul võimaldab uus teenus ajatada senisest kiiremini ja vähema ressursikuluga väikesi maksuvõlgasid ning on mõeldud ennekõike lühiajaliste makseraskuste ületamiseks.

„Senine praktika näitab, et e-teenus lihtsustatud ajatamise taotlemiseks on hästi vastu võetud – näiteks käesoleva aasta jooksul on ajatamise taotluse esitanud e-teenust kasutades 342 füüsilist isikut,“ märkis Raaper.

Täpsem info ja juhend e-maksuameti kaudu ajatamise taotluse esitamiseks on leitav maksu- ja tolliameti kodulehelt.

Erakliendid: http://www.emta.ee/index.php?id=30629

Ärikliendid: http://www.emta.ee/index.php?id=34822

Sellistel juhtudel, kui maksuvõlg on suurem kui 3200 eurot, kui soovitakse graafikut poolest aastast pikemaks perioodiks, kui soovitakse muuta olemasolevat ajatamise maksegraafikut, samuti kui tasumata on näiteks sunnirahad või trahvid, peab taotluse esitamiseks pöörduma teenindusbüroosse või saatma taotluse postiga või e-postiga. Samuti ei saa uut e-teenust kasutada juhul, kui maksuvõlg on solidaarne või vaidlustatud, võlg on juba kohtutäiturile edastatud või kui eelnev ajatamise graafik on kehtetuks tunnistatud.

Detailsemat informatsiooni maksuvõla tasumise ajatamise võimaluste kohta on võimalik saada elukohajärgsest teenindusbüroost, mille asukohad on leitavad internetis aadressilt: http://www.emta.ee/index.php?id=32760