Uus digitaalne õppematerjal aitab õpilastega korruptsioonist rääkida reaalsete juhtumite näitel

HITSA_innov_logo

Justiitsministeeriumil on koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutusega valminud digitaalne õppematerjal „Noorte korruptsioonialaste hoiakute kujundamine“, mis toetab kolmandas ja neljandas kooliastmes ühiskonnaõpetuse õppekavas saavutatavaid õpiväljundeid.

Korruptsioonialane õppematerjal on koostatud riiklikku õppekava silmas pidades ning sobib lisamaterjaliks nii põhikooli kui ka gümnaasiumi ühiskonnaõpetuse tundides. Õppematerjali võib kasutada ka majanduse, kodanikuühiskonna või valitsusega seotud teemade käsitlemisel, samas on tervitatav ka materjalide kasutamine teiste ainete õpetajate poolt. Materjali sisu ei dubleeri olemasolevaid õpikuid.

Õppematerjali käsitlemine päris korruptsiooni juhtumite kaudu annab õpilastele võimaluse seostada korruptsiooni reaalselt toimunud olukordadega ning ära tunda juhtumeid, mis võivad korruptiivsed olla. Kõnealuste juhtumite videomaterjalide üle arutamine koos õpetajaga aitab õpilastel paremini mõista ühiskonnaõpetuse mõisteid ning edendada noorte teadlikkust korruptsioonist.

Õppematerjali on koostanud Mari-Liis Sööt Justiitsministeeriumist ja Justiitsministeeriumis praktikandina töötanud Timo Vaimann. Õppematerjali aitas veebipõhiselt koostada Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Õppematerjali leiab aadressilt: http://oppevara.hitsa.ee/korruptsioon/ .